• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Gaz ratunkiem dla ciepłownictwa? W Polsce powstają kolejne projekty, UE oferuje wsparcie.

Fot. Eneria
Fot. Eneria

Zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej rodzi trudności dla wielu branż – w tym dla ciepłownictwa. Dlatego też coraz więcej elektrociepłowni instaluje jednostki gazowe.

Prowadzona przez Unię Europejską polityka transformacji energetycznej kładzie duży nacisk na kwestię redukcji emisji gazów cieplarnianych. UE postawiła sobie ambitny cel – chce być neutralna klimatycznie już w 2050 roku. Żeby to osiągnąć, unijne państwa członkowskie będą musiały dokonać kompleksowej przebudowy swojej gospodarki. Będzie to potężne wyzwanie dla poszczególnych branż – między innymi dla ciepłownictwa.

Polski sektor ciepłowniczy, wciąż głęboko uzależniony od spalania węgla, poszukuje rozmaitych rozwiązań na obniżenie emisyjności, a tym samym – obniżenie rygorów nakładanych w ramach polityki klimatycznej. Receptą na ten problem może być instalacja jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem. Gaz bowiem – choć jest paliwem kopalnym – cechuje się mniejszą emisyjnością niż węgiel.

Jeden z najnowszych przykładów takiego wyjścia z sytuacji miał miejsce w Radzyniu Podlaskim. Tamtejsza elektrociepłownia – chcąc zmniejszyć spalanie miału węglowego, a przez to i emisje – zainstalowała w styczniu tego roku dwa gazowe silniki kogeneracyjne (umożliwiające jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła) dostarczone przez Enerię. Agregaty mają moc 1,2 MW i służyć będą do dostarczania ogrzewania oraz wody użytkowej.

Przeprowadzając tę inwestycję radzyńska elektrociepłownia skorzystała ze wsparcia oferowanego przez Unię Europejską. Na modernizację tamtejszej ciepłowni UE udzieliła dotacji w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Tym samym, unijne fundusze pokryły prawie połowę kosztów tego przedsięwzięcia. Pozostała cześć została sfinansowana za pomocą pożyczki oferowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu wsparcia gospodarki niskoemisyjnej.

Elektrociepłownia w Radzyniu wybrała urządzenia i usługi firmy Eneria. Jest ona jednym z liderów polskiego rynku agregatów. Dysponuje szeroką ofertą urządzeń renomowanej marki Caterpillar. Inżynierowie i eksperci tej firmy oferują wsparcie na każdym etapie inwestycji – od doboru konkretnego urządzenia, poprzedzonego weryfikacją odbiorów jaki ma zasilać agregat, poprzez projekt techniczny układu, instalację, na nieustannym wsparciu serwisowym skończywszy.

Oferowane przez Enerię rozwiązania nie tylko zaspokajają zapotrzebowanie na ciepło użytkowe i umożliwiają sprzedaż energii elektrycznej, ale także pozwalają redukować emisje poszczególnych elektrociepłowni. Jest to zatem szansa na wielopoziomowy zysk dla przedsiębiorstw z tego sektora.

W miarę zaostrzania się unijnej polityki klimatycznej i coraz większego nacisku na wypieranie węgla, coraz więcej firm z branży ciepłowniczej stawiać będzie na rozwiązania w postaci jednostek gazowych. Warto już teraz zastanowić się nad taką inwestycją – żeby jak najszybciej mogła ona przynosić korzyści.

materiał sponsorowany Eneria

Komentarze