Reklama

Gaz

Fundacja PGE przekazała milion złotych na walkę ze skutkami powodzi na Podkarpaciu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Fundacja PGE przekazała Caritas działającej na Podkarpaciu darowiznę w wysokości miliona złotych z przeznaczeniem na celową pomoc dla mieszkańców poszkodowanych w powodzi. Wsparcie dla potrzebujących koordynuje Wojewoda Podkarpacki.

Caritas Archidiecezji przemyskiej i Caritas Diecezji rzeszowskiej otrzymały od Fundacji PGE odpowiednio 600 tysięcy i 400 tysięcy złotych na pomoc mieszkańcom regionu, którzy zostali dotknięci klęską powodzi. Wsparcie zostanie rozdysponowane w ścisłej współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie.

"Od kilku dni zmagamy się żywiołem powodzi. Straty w całym województwie są ogromne. Mamy do czynienia z ludzką tragedią w olbrzymim wymiarze. Nie tylko ciągle szacujemy straty, ale przede wszystkim organizujemy i koordynujemy pomoc dla mieszkańców. Uruchamiane jest wsparcie ze środków rządowych. Staramy się znaleźć również dodatkowe środki, które trafią potrzebujących, dlatego zwróciłam się do Prezesa Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej,  która regularnie daje nam się poznać jako firma mająca dużą wrażliwość społeczną, z prośbą o to, aby wraz z Caritasem działającym w regionie włączyć się w pomoc powodzianom. Bardzo dziękuję za błyskawiczną reakcję" – mówi Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Pomoc skierowana przez Fundację PGE trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu.

Grupa PGE dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jesteśmy  jedną z najważniejszych firm dla polskiej gospodarki i naszą misją jest również pomoc Polakom w sytuacjach, gdy najbardziej tego potrzebują. Stąd nasza reakcja na potrzeby mieszkańców Podkarpacia, którzy ucierpieli w wyniku powodzi  – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W marcu 2020 r., w toku zmagania się z pandemią koronawirusa, Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu środków na wsparcie szpitali, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Pomoc otrzymało kilkanaście placówek w całej Polsce, które były wyznaczane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

Fundacja PGE działa w celu zapewnienia transparentności działań, uporządkowania i wzmocnienia zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. W ramach Fundacji działa również wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE.

Reklama

Komentarze

    Reklama