Reklama

Gaz

Duński operator gazociągów zaaprobował projekt Baltic Pipe

Fot. Energetyka24.com
Fot. Energetyka24.com

Rada Nadzorcza spółki Energinet zaaprobowała biznesowe uzasadnienie dla duńskiej części projektu gazociągu Baltic Pipe i złożyła wniosek o zatwierdzenie inwestycji do Ministerstwa Energii i Klimatu.

Zatwierdzenie biznesowego uzasadnienia dla budowy gazociągu Baltic Pipe przez Radę Nadzorczą operatora systemu gazociągowego w Danii, spółkę Energinet, umożliwiło złożenie oficjalnego wniosku do duńskiego Ministerstwa Energii o zgodę na rozpoczęcie realizacji projektu. Zgodnie z duńskim prawem inwestycja wymaga podpisu szefa duńskiego resortu energetyki.

Według założeń projektowych gazociąg o długości 220 km zostanie poprowadzony na dnie Morza Północnego łącząc jeden z głównych norweskich gazociągów przesyłowych – EuroPipe II, następnie przez terytorium Danii i dalej na dnie Morza Bałtyckiego, z polskim systemem gazociągowym. Odcinek, który zostanie położony na dnie Morza Północnego i poprowadzony przez Półwysep Jutlandzki, będzie znajdować się pod nadzorem Energinet. Za część biegnącą na dnie Morza Bałtyckiego do Polski będzie odpowiedzialna polska spółka Gaz-System.

„Na Baltic Pipe skorzysta zarówno Polski jak i Dania. Jedną z korzyści dla Danii będzie redukcja taryf dla konsumentów gazu wynosząca od 1,9 do 2 mln duńskich koron” – powiedział Lars Barfoed, przewodniczący Rady Nadzorczej Energinet. „Nowy rurociąg zwiększy ponadto bezpieczeństwo dostaw i wywoła ostrzejszą konkurencję na europejskim rynku gazu” – dodał Duńczyk tłumacząc zasadność złożonego przez Energinet wniosku do Ministerstwa Energii.

Reklama

Komentarze

    Reklama