Reklama

Gaz

Burmistrz Grajewa: Gazyfikacja wyspowa to szansa na rozwój małych miejscowości

W województwie podlaskim Polska Spółka Gazownicza zamierza do 2022 r. zrealizować budowę kilku stacji LNG i rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu. Na mapie inswetycji spółki zajduje się gmina Grajewo. O nadziejach związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej zapytaliśmy Dariusza Latarowskiego, burmistrza Grajewa.

Budowa stacji LNG w mieście Grajewo znalazła się w programie gazyfikacji regionu przez PSG. Jakie Pan Burmistrz dostrzega korzyści w związku z powstaniem tej inwestycji w gminie?

Korzyści, które przyniesie budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG i budowy sieci gazociągów w mieście jest wiele. Podstawowe z nich to zróżnicowanie źródeł energii i paliwa zarówno dla największego producenta ciepła w mieście - PEC Sp. z o.o., jak i mniejszych odbiorców głównie w dzielnicy przemysłowej. Umożliwi to likwidację kotłowni lokalnych, dla których paliwem jest miał węglowy i zastąpienie ich kotłami na gaz ziemny. Spowoduje to zmniejszenie emisji pyłów i innych szkodliwych dla zdrowia substancji i poprawę stanu środowiska w mieście, w tym głównie jakości powietrza którym oddychamy. Możemy liczyć także poprawa wizerunku miasta i jego atrakcyjności inwestycyjnej, a w dłuższej perspektywie zwiększenie dochodów miasta z tytułu odprowadzanych podatków od nieruchomości (od zrealizowanych inwestycji gazowych) i opłat za umieszczenie w pasach drogowych gazociągów.

Dlaczego gazyfikacja gminy odbywa się dopiero teraz? Jakie przyczyny sprawiają, że woj. Podlaskie wciąż pozostaje najmniej zgazyfikowanym regionem w kraju?

Podstawową przyczyną takiego stanu jest brak gazociągów przesyłowych w odległości na tyle małej, by opłacało się realizować boczne nitki gazociągu zaopatrujące regiony peryferyjne. W przeszłości gazyfikacja obejmowała tylko duże miasta, bo tam znajdowało się najwięcej odbiorców oraz gminy leżące w pobliżu gazociągów przesyłowych.

Obecnie dzięki możliwości zaopatrywania się w gaz skroplony LNG dostarczany samochodami można rozwijać tzw. gazyfikację wyspową. Na Podlasiu, gdzie jest mało tradycyjnych sieci gazowych, jest to rozwiązanie, które umożliwia gazyfikację również regionów oddalonych od sieci przesyłowych takich jak miasto Grajewo.

W jaki sposób do tej pory mieszkańcy i inwestorzy radzili sobie z dostępem do energii?

Podstawowym paliwem spalanym w ciepłowni miejskiej oraz w kotłowniach lokalnych jest miał węglowy. Ze względu na ochronę powietrza i coraz trudniejsze do spełnienia normy dotyczące odprowadzanych spalin szukaliśmy innych rozwiązań w zakresie produkcji ciepła i innych paliw. W 2014 roku w ciepłowni miejskiej został uruchomiony kocioł na biomasę. Dzięki temu w krótkim okresie czasu udało się zdecydowanie ograniczyć spalanie miału węglowego i poprawić wskaźniki pyłów, CO2 i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery. Budowa kotła na gaz ziemny w przyszłości pozwoliłaby na całkowite wyeliminowanie kotłów na miał węglowy i przyczyniłaby się do znaczącej poprawy jakości powietrza. Trzeba pamiętać, że PEC Sp. z o. o dostarcza ciepło do ponad połowy mieszkańców miasta.

Zabudowa jednorodzinna wyposażona jest głównie w kotły na węgiel – przeważnie niskiej jakości, w których można spalać praktycznie wszystko, łącznie z odpadami. W domach na wyposażeniu kuchni są głównie kuchenki na gaz propan-butan. Jest to paliwo znacznie droższe niż gaz ziemny. Stworzenie możliwości doprowadzenia do tej zabudowy gazociągów na gaz ziemny daje szanse mieszkańcom na wymianę swoich instalacji na ekologiczne i jednocześnie wygodne w użytkowaniu. Zaletą jest także brak konieczności zakupu węgla i wykonywania prac związanych z jego donoszeniem do pieca, wynoszeniem popiołu i czyszczeniem pieca. Ustaje również konieczność korzystania z droższego gazu LPG.

Jakie czynniki w największym stopniu zadecydowały, że budowa stacji LNG będzie miała miejsce właśnie w mieście Grajewo?

„Grajewo zawsze po drodze” i „Grajewo zawsze przyjazne Inwestorom” – te dewizy przyświecają naszym działaniom, dlatego sądzę, że inwestorzy to doceniają. W tym przypadku również staraliśmy się okazać wielką życzliwość dla idei gazyfikacji miasta i zapewnić o wsparciu w realizacji tego przedsięwzięcia. Oczywiście, ta życzliwość nie przesądziła o sukcesie, uważam, że o wyborze Grajewa zadecydował rachunek ekonomiczny i funkcjonowanie w mieście wielu potencjalnych dużych odbiorców gazu (m.in. PEC Sp. z o. o., Pfleiderer S.A., SM Mlekpol). Dodatkowo miasto Grajewo posiada potencjał rozwojowy i tereny inwestycyjne dla nowych przedsiębiorców i potencjalnych odbiorców gazu ziemnego.

Prawdopodobnie drugim powodem było podjęcie przez rząd działań inicjujących przygotowania do realizacji gazociągu Litwa – Rembelszczyzna. W pierwotnej wersji opublikowanej w mediach gazociąg ten miał przebiegać w odległości zaledwie 4 km od granicy naszego miasta. Myślę, że to skłoniło firmy gazownicze do zainteresowania się Grajewem.

Reklama

Komentarze

    Reklama