Reklama

Gaz

Budowa terminala LNG w Gdańsku jednym z priorytetów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot.: Polskie LNG
Terminal LNG w Świnoujściu. Fot.: Polskie LNG

Większa dywersyfikacja źródeł energii, budowa terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, prace nad „dostawami paliwa gazowego do państw regionu, w tym Trójmorza” oraz stworzenie w Polsce hubu gazowego znalazły się w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego BBN zatwierdzonej przez prezydenta RP. 

Biuro Bezpieczeństwa narodowego opublikowało dokument "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020", w której zawarte są cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska naturalnego.

W rozdziale o bezpieczeństwie energetycznym znalazł się też zapis o "powstrzymaniu budowy infrastruktury przesyłowej zwiększającej uzależnienie regionu Europy Środkowej od odstaw gazu z Federacji Rosyjskiej" oraz o "wzmacnianiu odporności tego regionu na ryzyko wykorzystywania dostaw gazu jako instrumentu nacisku politycznego". Nie jest to napisane wprost, ale bez wątpienia autorzy dokumentu odnoszą się do budowy gazociągu Nord Stream 2, która w tym momencie jest wstrzymana ze względu na amerykańskie sankcje.

Ochrona środowiska

Kolejny rozdział nosi nazwę "Ochrona środowiska naturalnego". Podkreśla on wagę walki ze smogiem, rozwój elektromobilności, wykorzystania paliw alternatywnych oraz rozwoju energetyki opartej o bezemisyjne źródła energii.

"Dostosować polityki i działania państwa do celów klimatycznych, uzgodnionych na forum organizacji międzynarodowych, związanych z transformacją energetyczną i osiągnięciem neutralności klimatycznej, w sposób uwzględniający specyfikę kraju oraz maksymalizujący ich pozytywny wpływ na poziom życia obywateli, rozwój gospodarczy kraju i konkurencyjność gospodarki, z wykorzystywaniem szans wynikających z wdrażania nowych technologii produkcji energii" – brzmi kolejny punkt, który najprawdopodobniej odnosi się do Europejskiego Zielonego Ładu, unijnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Strategii zaznaczono jednak, że realizowanie tego celu nie może negatywnie wpływać na poziom życia obywateli naszego kraju oraz musi uwzględniać jego specyfikę.

Komentarze