• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Baltic Pipe: Gazociąg łączący otrzymał pierwsze pozwolenia na budowę

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na budowę dla dwóch obiektów naziemnych odcinka lądowego gazociągu Baltic Pipe, który połączy gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Terminal Odbiorczy w Konarzewie i Węzeł Przesyłu Gazu w Płotach posiadają komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.

Gazociąg łączący relacji Niechorze – Płoty o długości ok. 41 jest jednym z elementów polskiej części projektu Baltic Pipe. Terminal Odbiorczy w Konarzewie to węzęł regulacyjno-pomiarowy, zlokalizowany w gminie  Karnice, o przepustowości 1.260.000 m3/h. Zadaniem tego obiektu będzie regulacja i pomiar rozliczeniowy objętości strumienia gazu transportowanego ze złóż na Morzu Północnym do Polski. Natomiast Węzeł Przesyłu Gazu Płoty jest obiektem istniejącym,  który obecnie steruje przepływami gazu w gazociągach  relacji Szczecin – Gdańsk, zlokalizowanych wzdłuż linii wybrzeża bałtyckiego. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie węzła o układ rozdzielczy gazu na kierunki Gdańsk i Szczecin, a także układy pomiarowe i regulacyjne ilości gazu dostarczanego gazociągiem z Terminala Odbiorczego Konarzewo w kierunku Goleniowa i Gdańska. 

Gazociągi i infrastruktura towarzysząca dla wszystkich etapów Baltic Pipe, ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji będzie realizowana na podstawie tzw. „specustawy gazowej”. 

Inwestycja jest częścią Projektu Baltic Pipe, projektu mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym oraz budowa gazociągów: Niechorze – Płoty i Goleniów-Lwówek, wybudowanie tłoczni w Gustorzynie oraz  rozbudowa tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie. (Gaz-System)

Komentarze