Reklama

Gaz

Gaz-System bada grunty pod budowę magazynu gazu

Fot. Gaz-System
Fot. Gaz-System

Gaz-System podpisał umowę z firmą G-Drilling S.A. na wykonanie dwóch otworów badawczych w wysadzie solnym Damasławek (województwo kujawsko-pomorskie). Wyniki badania zdecydują o przydatności złoża pod planowany podziemny magazyn gazu.

„Badania rozpoznawcze polegać będą na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych do głębokości ok. 1800 metrów oraz przeprowadzeniu szeregu pomiarów i analiz. Dzięki temu ustalimy budowę geologiczną złoża, w tym jego właściwości chemiczne i fizyczne oraz warunki hydrogeologiczne” – mówi Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju Gaz-System.

Prace realizowane będą w Świątkowie w gminie Janowiec Wielkopolski i potrwają od lipca do grudnia 2017 roku. Ich wykonawcą będzie wyłoniona w postępowaniu przetargowym polska firma G-Drilling S.A., która zapewni zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz systemów zabezpieczeń. „Place wiertnicze podczas prac będą w pełni zabezpieczone i całodobowo nadzorowane przez wyspecjalizowane służby. Po zakończeniu wierceń teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu pierwotnego, a otwory rozpoznawcze w pełni zabezpieczone” – zapewnia Paweł Jakubowski.

Zobacz także: PSG i Gaz-System uporządkują infrastrukturę gazową

W przyszłym roku, po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i dokonaniu analiz ekonomiczno-inwestycyjnych, Gaz-System podejmie decyzję biznesową o budowie podziemnego magazynu gazu. Jego powstanie wpisuje się w strategiczne plany spółki, która zamierza rozszerzyć zakres świadczonych usług o obszar magazynowania paliw gazowych.        

W systemie przesyłu gazu ziemnego magazyny odgrywają ważną rolę – wpływają na pewność i ciągłość dostaw. Budowa magazynu w Damasławku przyczyni się również do optymalizacji wykorzystania posiadanej przez Gaz-System infrastruktury gazowej. Poprzez rozszerzenie wachlarza świadczonych usług i powiązanie ze sobą obszarów przesyłu, regazyfikacji i magazynowania, umożliwi wprowadzenie usługi kompleksowej – rozwiązania korzystnego dla uczestników rynku gazu.

Gminy, na terenie których zostanie zlokalizowana inwestycja, uzyskają wpływy finansowe m.in.  z opłat koncesyjnych oraz opłat eksploatacyjnych (za wydobywanie soli i za magazynowanie). Ważną korzyścią dla społeczności lokalnych będzie również corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby lokalne.

Prace wiertnicze to kolejny krok Gaz-System w celu rozpoznania wysadu solnego „Damasławek” pod kątem przyszłego podziemnego magazynu gazu. W 2015 roku spółka z sukcesem wykonała badania sejsmiczne 2D wysadu i jego okolic. Wiercenia są kontynuacją realizacji zobowiązań nałożonych pierwszą dla Gaz-System koncesją Ministra Środowiska.

Zobacz także: Gaz System zastosował innowacyjną metodę budowy gazociągów

kn/Gaz-System

Reklama

Komentarze

    Reklama