Reklama

Portal o energetyce

Energa rozwija OZE w Wielkopolsce

Fot. Energa
Fot. Energa

Grupa ENERGA przystąpiła do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej. Porozumienie rozpocznie wzajemną współpracę stron w zakresie uczestnictwa Regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych (Platforma Węglowa).

Grupa ENERGA posiada prawo do terenów pokopalnianych o pow. powyżej 300 ha, na których planuje realizację kilku przedsięwzięć w obszarze OZE. Doskonała współpraca z przedstawicielami Gminy Przykona (pow. turecki) spowodowała, że obecnie w trakcie realizacji jest projekt budowy Farmy Wiatrowej 30 MW „Przykona”, a kolejne projekty są w trakcie przygotowywania.

Porozumienie, o którym mowa, zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządem ENERGA SA, jednocześnie został podpisany List Intencyjny z Wójtem Gminy Przykona.

Dzisiejsze wydarzenie znakomicie wpisuje się w naszą strategię rozwoju i realizacji inwestycji w obszarze centrum odnawialnych źródeł energii – mówi kierujący Grupą Energa prezes Grzegorz Ksepko. Podpisujemy List intencyjny, który mam nadzieję rozpocznie wzajemną owocną współpracę i rozszerzy ofertę projektów inwestycyjnych regionu.  Mamy ambicje, aby na tych terenach zbudować wzorcowe Centrum OZE Grupy ENERGA i zastosować różne rozwiązania w zakresie paneli fotowoltaicznych, jak również różne technologie magazynowania energii – podkreśla prezes Ksepko.

Tereny Pokopalniane leżące na terenie Gminy Przykona to nieruchomości będące w posiadaniu Grupy ENERGA, co stwarza doskonałą okazję do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć w obszarze OZE.  W trakcie realizacji jest już projekt budowy Farmy Wiatrowej „Przykona”, w przygotowaniu są kolejne – dwie farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które w znaczący sposób wpłyną na strategię zarządzania energią elektryczną.

Prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Spółka Energa Invest, odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie oraz realizację inwestycji, wydała polecenie rozpoczęcia prac i przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy. Nowa farma wiatrowa Grupy  Energa ma być gotowa w II kwartale 2020 roku.

Instalacja jest zlokalizowana w Gminie Przykona na terenach poeksploatacyjnych i zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów. Została zaprojektowana w oparciu o najnowsze dostępne technologie przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa obsługi. Projekt wpisuje się w rewitalizację tego obszaru, tereny poprzemysłowe zostaną wykorzystane do produkcji zielonej energii, co znacząco wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Wszystko to z poszanowaniem interesów lokalnej społeczności. (Energa)

Komentarze