Reklama

Elektroenergetyka

Energa pozywa Mostostal ws. bloku biomasowego w Elblągu

Blok energetyczny na biomasę w Elblągu. Fot. Energa
Blok energetyczny na biomasę w Elblągu. Fot. Energa

Spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o. złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko spółce Mostostal Warszawa S.A. w związku z brakiem porozumienia w zakresie właściwego wykonania kontraktu z dnia 25.03.2011 roku na Budowę Bloku Energetycznego Opalanego Biomasą o Mocy 25 MWe w Elblągu – Projekt BB20.

Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego Generalnym Wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 25 MWe.

W ocenie Spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. obiekt wykonany przez Mostostal Warszawa S.A. nie osiąga Gwarantowanych Parametrów Technicznych przewidzianych w kontrakcie. Wykonawca bloku nie usunął wielu usterek zgłoszonych przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Zobacz także: Energa: audyt emisji dwutlenku węgla przebiegł pomyślnie

Energa Kogeneracja w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii cieplnej zmuszona jest do przeprowadzenia modernizacji bloku, celem doprowadzenia go do stanu pozwalającego na niezakłóconą eksploatację z zachowaniem zakładanych parametrów technicznych instalacji.

kn/Energa

Komentarze