Reklama

Elektroenergetyka

Energa oferuje audyt energetyczny dla przedsiębiorstw

Fot. Enegra
Fot. Enegra

Poprawa efektywności energetycznej, a tym samym niższe rachunki za prąd i obniżenie kosztów funkcjonowania firmy – to efekty audytu energetycznego, które duże firmy muszą wykonać do końca września tego roku. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Energa wprowadza audyt energetyczny do swojej oferty, gwarantując usługi wykwalifikowanych specjalistów.

Zgodnie z ustawą z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej do  przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały co najmniej  250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie co najmniej 50 mln euro oraz co najmniej 43 mln euro  sumy bilansowej. Pierwszy audyt muszą przeprowadzić do 30 września 2017 roku, a kolejne nie rzadziej niż co cztery  lata.

Audyt energetyczny to szczegółowe analizy i obliczenia, na podstawie których można zarekomendować firmie działania służące poprawie efektywności energetycznej. Audyt określa, czy całkowite zużycie energii (prąd,  ciepło, gaz oraz inne paliwa) w przedsiębiorstwie jest prawidłowe, wskazuje  obszary potencjalnych oszczędności energii oraz  pomaga ustalić priorytety w zakresie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny to także wsparcie dla firm planujących wdrożenie normy ISO 50 001.

Zobacz także: Energa stawia na młode polskie start-up’y

Zobacz także: Nowa aplikacja internetowa dla klientów Energa

 „Audyt energetyczny to oferta dla dużych firm, którym zależy na poprawieniu swojej efektywności energetycznej, która bezpośrednio przekłada się na biznes. Mówiąc wprost - duże firmy to zazwyczaj duże rachunki za energię elektryczną. Oszczędność kilku czy kilkunastu procent tych kwot, dzięki wprowadzeniu bardziej efektywnej gospodarki energetycznej, przekłada się w skali roku na znaczące sumy” – podkreśla PiotrHawliczek, prezes Energa Obrót, która razem ze spółką Enspirion z Grupy Energa przygotowały ofertę.

Firma, która zdecyduje się na przeprowadzenie audytu energetycznego, jest zobowiązana do udostępnienia aktualnych, mierzalnych, możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących m.in. zużycia energii elektrycznej, ciepła, gazu i innych paliw.

 W celu przeprowadzenia rzetelnej oceny stanu obiektu wymagane jest udostępnienie  dokumentacji opisującej parametry techniczne, m.in.:

  • procesów technologicznych,
  • eksploatowanych urządzeń,
  • układów zasilania i dystrybucji energii elektrycznej,
  • źródeł i instalacji ciepła i chłodu,
  • budynków wraz z instalacjami energii elektrycznej i ciepła,
  • transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

„Oferowany przez nas audyt energetyczny to nie tylko fakty i dane na temat zużycia energii, ale przede wszystkim wiedza, doświadczenie i konkretne wnioski dotyczące lepszego zarządzania energią w firmie naszego klienta. Enspirion,  jako jedyny w Polsce dostawca usługi DSR, czyli redukcji mocy, w ramach audytu energetycznego analizuje i określa rzeczywisty potencjał udziału przedsiębiorstwa w tej usłudze. Warto podkreślić, że na czas realizacji audytu energetycznego udostępniamy  firmie  wizualizację profilu energetycznego on-line z rozdzielczością 1-minutową”  – podkreśla TadeuszWita  ze spółki  Enspirion.

Audyt jest każdorazowo wyceniany indywidualnie, co jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, liczby obiektów, specyfiki i stopnia skomplikowania procesów w danej firmie oraz od jakości j dokumentacji obiektów.

Co ważne, w ramach obowiązujących przepisów, firmy, które nie przeprowadzą audytu energetycznego muszą liczyć się z i karami finansowymi, które mogą sięgać do 5 proc. przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych elementów polityki energetycznej krajów Unii Europejskiej, mającym skutecznie ograniczyć energochłonność gospodarek.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Reklama

Komentarze

    Reklama