Reklama

Elektroenergetyka

Energa największym zwycięzcą przetargu na redukcję mocy

Fot. Energa
Fot. Energa

Ponad 10 mln zł trafi do klientów Enspirion za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii, a dodatkowe pieniądze otrzymają za każdą przeprowadzoną redukcję. Firma należąca do Grupy Energa jest największym zwycięzcą przetargu, który poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. W  czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą. To jedna trzecia zebranej w przetargu mocy.

Negawaty (NW), czyli niewykorzystane megawaty, powstają, kiedy odbiorca na określony czas przesuwa bądź ogranicza zużycie energii elektrycznej. Należący do Grupy Energa Enspirion jest największym w Polsce agregatorem – czyli firmą skupiającą potencjał negawatów oferowanych przez odbiorców. Do jego klientów należą m.in. huty, cementownie, odlewnie, kopalnie, chłodnie, a także firmy z przemysłu papierniczego. W przetargu na usługę redukcji mocy zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enspirion zgłosił gotowość ograniczenia zużycia nawet przez cztery godziny dziennie. Przy czym w pakiecie letnim (od kwietnia do września) firma zagwarantowała 137 negawatów, a  w pakiecie  zimowym 100 negawatów. To moc, którą można wycofać z systemu, gdy wystąpi zagrożenie niedoborów energii. Taka było w sierpniu 2015 roku. Duzi odbiorcy energii zostali wówczas objęci tzw. stopniami zasilania i byli zmuszeni do ograniczenia zużycia. Teraz część firm, we współpracy z Enspirionem, dobrowolnie zagwarantowała możliwość ograniczenia zużycia. I co ważne, dostaną za to wynagrodzenie.

„Mimo bardzo wielu formalności i krótkiego czasu na przygotowanie oferty, do pierwszego przetargu zgłosiliśmy potencjał kilkunastu naszych klientów. PSE wykorzysta całość, a naszym partnerom przekażemy znakomitą część wynagrodzenia za gotowość do zmniejszenia zużycia”   mówi Tadeusz Wita,prezes Enspirion. W rezerwie mamy jeszcze pewien potencjał do wykorzystania w najbliższym czasie”.

Zobacz także: Energa, Hitachi i PSE zbudują największy w Polsce magazyn energii

Pieniądze za bezpieczeństwo energetyczne

Firmy zgłoszone przez Enspirion otrzymają ponad 10 mln zł za samą gotowość przeprowadzenia  czterogodzinnych redukcji w czasie największego obciążenia systemu. To kwota gwarantowana, o ile pomyślnie zakończą się planowane na lipiec testy. Oprócz tego, otrzymają nawet do 5,5 mln zł za każdą przeprowadzoną redukcję. Maksymalna cena za 1 MW faktycznie wycofanej mocy zaproponowana przez Enspirion do przetargu to 10 010 zł.

„PSE może nas wezwać do redukcji od poniedziałku do piątku. W pakiecie letnim musimy być dyspozycyjni w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20. Mechanizm redukcji mocy polega na wyważeniu korzyści. W przypadku wezwania przez PSE, zaproponujemy cenę, która będzie odpowiadać sytuacji na rynku energii elektrycznej” - mówi Tadeusz Wita.

PSE będzie zgłaszać wstępną potrzebę przeprowadzenia usługi dzień wcześniej. Firmy uczestniczące w programie gwarantowanym każdorazowo zaproponują cenę, która nie może być wyższa niż maksymalna wskazana w przetargu. Jeśli PSE zdecyduje się na ofertę Enspirion, będą musiały przekazać tę informację najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem redukcji. Czas osiągnięcia gotowości do realizacji usługi był jednym z wymaganych parametrów w ofertach przetargowych. Najkrótszy zaproponowany przez firmy okres wynosi pół godziny a najdłuższy 2,5 godziny.

Zobacz także: Udany I kwartał 2017 r. dla Grupy Energa

Negawaty przyszłości

Obecnie Enspirion pracuje nad wdrożeniem głębokich sieci neuronowych w systemie. Z jednej strony pozwolą na lepsze rozpoznanie potencjału negawatów, a z drugiej na automatyczną realizację redukcji.

"Przeprowadziliśmy już część prac na własną rękę, ale oprócz tego staramy się o dofinansowanie kwotą 2,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" – mówi Tadeusz Wita. "Dzięki dokładnemu opomiarowaniu, będziemy wykorzystywać cały potencjał klientów i zwiększymy ich przychody z DSR".

Sieci będą składały się z wielu neuronów, a spływające dane będą wykorzystane w najnowszych algorytmach z zakresu głębokiego uczenia maszynowego. To pozwoli lepiej prognozować ceny, produkcję i zapotrzebowanie na energię elektryczną, a w rezultacie efektywniej realizować usługę redukcji mocy.

kn/Energa

Reklama

Komentarze

    Reklama