• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Energa największym zwycięzcą przetargu na redukcję mocy

Fot. Energa
Fot. Energa

Ponad 10 mln zł trafi do klientów Enspirion za gotowość do czasowego ograniczenia zużycia energii, a dodatkowe pieniądze otrzymają za każdą przeprowadzoną redukcję. Firma należąca do Grupy Energa jest największym zwycięzcą przetargu, który poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. W  czasie obciążenia systemu wycofa 137 negawatów latem i 100 negawatów zimą. To jedna trzecia zebranej w przetargu mocy.

Negawaty (NW), czyli niewykorzystane megawaty, powstają, kiedy odbiorca na określony czas przesuwa bądź ogranicza zużycie energii elektrycznej. Należący do Grupy Energa Enspirion jest największym w Polsce agregatorem – czyli firmą skupiającą potencjał negawatów oferowanych przez odbiorców. Do jego klientów należą m.in. huty, cementownie, odlewnie, kopalnie, chłodnie, a także firmy z przemysłu papierniczego. W przetargu na usługę redukcji mocy zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enspirion zgłosił gotowość ograniczenia zużycia nawet przez cztery godziny dziennie. Przy czym w pakiecie letnim (od kwietnia do września) firma zagwarantowała 137 negawatów, a  w pakiecie  zimowym 100 negawatów. To moc, którą można wycofać z systemu, gdy wystąpi zagrożenie niedoborów energii. Taka było w sierpniu 2015 roku. Duzi odbiorcy energii zostali wówczas objęci tzw. stopniami zasilania i byli zmuszeni do ograniczenia zużycia. Teraz część firm, we współpracy z Enspirionem, dobrowolnie zagwarantowała możliwość ograniczenia zużycia. I co ważne, dostaną za to wynagrodzenie.

„Mimo bardzo wielu formalności i krótkiego czasu na przygotowanie oferty, do pierwszego przetargu zgłosiliśmy potencjał kilkunastu naszych klientów. PSE wykorzysta całość, a naszym partnerom przekażemy znakomitą część wynagrodzenia za gotowość do zmniejszenia zużycia”   mówi Tadeusz Wita,prezes Enspirion. W rezerwie mamy jeszcze pewien potencjał do wykorzystania w najbliższym czasie”.

Zobacz także: Energa, Hitachi i PSE zbudują największy w Polsce magazyn energii

Pieniądze za bezpieczeństwo energetyczne

Firmy zgłoszone przez Enspirion otrzymają ponad 10 mln zł za samą gotowość przeprowadzenia  czterogodzinnych redukcji w czasie największego obciążenia systemu. To kwota gwarantowana, o ile pomyślnie zakończą się planowane na lipiec testy. Oprócz tego, otrzymają nawet do 5,5 mln zł za każdą przeprowadzoną redukcję. Maksymalna cena za 1 MW faktycznie wycofanej mocy zaproponowana przez Enspirion do przetargu to 10 010 zł.

„PSE może nas wezwać do redukcji od poniedziałku do piątku. W pakiecie letnim musimy być dyspozycyjni w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym od 16 do 20. Mechanizm redukcji mocy polega na wyważeniu korzyści. W przypadku wezwania przez PSE, zaproponujemy cenę, która będzie odpowiadać sytuacji na rynku energii elektrycznej” - mówi Tadeusz Wita.

PSE będzie zgłaszać wstępną potrzebę przeprowadzenia usługi dzień wcześniej. Firmy uczestniczące w programie gwarantowanym każdorazowo zaproponują cenę, która nie może być wyższa niż maksymalna wskazana w przetargu. Jeśli PSE zdecyduje się na ofertę Enspirion, będą musiały przekazać tę informację najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem redukcji. Czas osiągnięcia gotowości do realizacji usługi był jednym z wymaganych parametrów w ofertach przetargowych. Najkrótszy zaproponowany przez firmy okres wynosi pół godziny a najdłuższy 2,5 godziny.

Zobacz także: Udany I kwartał 2017 r. dla Grupy Energa

Negawaty przyszłości

Obecnie Enspirion pracuje nad wdrożeniem głębokich sieci neuronowych w systemie. Z jednej strony pozwolą na lepsze rozpoznanie potencjału negawatów, a z drugiej na automatyczną realizację redukcji.

"Przeprowadziliśmy już część prac na własną rękę, ale oprócz tego staramy się o dofinansowanie kwotą 2,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" – mówi Tadeusz Wita. "Dzięki dokładnemu opomiarowaniu, będziemy wykorzystywać cały potencjał klientów i zwiększymy ich przychody z DSR".

Sieci będą składały się z wielu neuronów, a spływające dane będą wykorzystane w najnowszych algorytmach z zakresu głębokiego uczenia maszynowego. To pozwoli lepiej prognozować ceny, produkcję i zapotrzebowanie na energię elektryczną, a w rezultacie efektywniej realizować usługę redukcji mocy.

kn/Energa

Komentarze