Reklama

Górnictwo

Enea zwiększa bezpieczeństwo energetyczne w województwie zachodniopomorskim

Enea poinformowała, że oddano do eksploatacji kolejny odcinek linii wysokiego napięcia Załom - Goleniów. Tym samym zakończony został ostatni etap projektu, którego podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego.

Prace nad przebudową linii 110 kV relacji Załom – Goleniów trwały od maja bieżącego roku, czyli niezwłocznie od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym Enea Operator ostatecznie zakończyła przebudowę części magistrali wysokiego napięcia na odcinku Dąbie – Pomorska – Załom – Goleniów. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko aglomeracji szczecińskiej, ale także znacznej części województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nim poprawią się również parametry energii elektrycznej, a także zwiększą się możliwości przyłączania kolejnych podmiotów do sieci.

„To kolejna oddana w ostatnim czasie inwestycja w infrastrukturę energetyczną w Zachodniopomorskiem. Na dodatek tym zadaniem kończymy modernizację całej linii, od szczecińskiej dzielnicy Dąbie aż do Goleniowa. Należy podkreślić jak sprawnie przebiegała modernizacja, szczególnie gdy pamięta się o wszystkich procedurach formalnych, które przy tego typu inwestycjach muszą być spełnione. Nasi mieszkańcy z pewnością coraz rzadziej będą odczuwać problemy z dostawami prądu” - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.  

Prezes Enei Operator podkreślał w swoim wystąpieniu rolę współpracy z samorządem terytorialnym, wyrażając nadzieję, że będzie ona kontynuowana w przyszłości: „Ta inwestycja to doskonały przykład dobrej współpracy wszystkich struktur samorządowych z naszym przedsiębiorstwem oraz wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju regionu. Kolejne inwestycje w województwie zachodniopomorskim przed nami, będziemy się starali skorzystać również ze wsparcia, tym razem z Perspektywy Finansowej UE 2014-2020” - poinformował Michał Jarczyński.

Linia 110 kV relacji Załom - Goleniów, przebudowana wg. nowoczesnych standardów technicznych, liczy ponad 20 kilometrów. W czasie prac podwyższono  również  przekrój przewodów na całej długości linii oraz podniesiono maksymalną temperaturę ich pracy. Pozwoliło to zwiększyć zarówno niezawodność sieci, jak i zdolności dystrybucyjne. 

Enea Operator przeznaczyła na inwestycję prawie 11 mln zł. Na realizację projektu uzyskano również dofinansowanie unijne w wysokości prawie 4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz także: Enea rozpoczyna zapisy na akcje Bogdanki

Zobacz także: Enea podsumowuje I półrocze - ponad 1,1 mld zł na inwestycje

Reklama

Komentarze

    Reklama