Reklama

Elektroenergetyka

Enea zakończyła inwestycję wartą 11,5 mln zł

Przebudowana została linia wysokiego napięcia 110kV relacji Stęszew – Kościan. Dzięki niej wzrośnie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do mieszkańców i przedsiębiorców z powiatów: poznańskiego i kościańskiego, w szczególności gmin Stęszew, Czempiń oraz Kościan. Linia spełnia również wysokie wymogi związane z ochroną środowiska.

Nowa, prawie 22 kilometrowa inwestycja zastąpiła linię z 1969 roku. Głównym celem przebudowy wspomnianej linii, będącej częścią krajowego systemu energetycznego, jest poprawa warunków i pewności zasilania południowej części Wielkopolski. Dzięki niej możliwy będzie rozwój gospodarczy regionu poprzez: poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie niezawodności i efektywności funkcjonowania regionalnego systemu dystrybucyjnego, ograniczenie zagrożenia przerwania dostaw energii, np. wskutek awarii wywołanej zdarzeniami atmosferycznymi. Dzięki odnowionej sieci wysokiego napięcia możliwe będzie zapewnienie pokrycia zapotrzebowania oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej dla obecnych i przyszłych Klientów.

Prace modernizacyjne linii 110 kV Stęszew-Kościan polegały na budowie nowej linii w miejscu istniejącej, w której zastosowano  przewody o przekroju roboczym 240 mm2 zamiast dotychczas istniejących 120mm2, oraz  o temperaturze pracy do +80stC z poprzednich +40stC. Tak istotne zwiększenie  wspomnianych parametrów poprawi jakość dostarczanej energii elektrycznej, a także zwiększy możliwości przyłączania nowych  obiektów do sieci spółki. W czasie przebudowy uregulowany został stan prawny związany z posadowieniem  urządzeń energetycznych na gruntach osób trzecich - służebności przesyłu, decyzje drogowe, umowy cywilno-prawne dla gruntów pokrytych wodami. W trakcie  prac budowlanych, na wniosek GDDKiA,  trzeba było także zmienić usytuowanie niektórych słupów w związku z budową drogi ekspresowej S5.

Linia 110 kV Stęszew-Kościan spełnia również wszelkie wymogi środowiskowe. Ze względu na liczne ptactwo występujące w pobliżu linii, Enea Operator zastosowała elementy ułatwiające dostrzeżenie przewodów i uniknięcie kolizji z nimi. Na odcinku linii przebiegającym przez Wielki Łęg Obrzański na przewodach odgromowych zainstalowano odstraszacze Fire-Fly a na najniższych i najwyższych przewodach wiszą specjalne spirale ostrzegawcze. Ciekawostką jest fakt osiedlenia się kruków na starych słupach. Specjalnie dla nich na nowych konstrukcjach spółka zamontowała 4 budki lęgowe.  Ptaki nie skorzystały i zbudowały swoje gniazda wprost na słupach.

Wykonawcą linii jest SAG Elbud Gdańsk S.A. Łączny koszt modernizacji to 11,5 mln zł. 

Zobacz także: Kurtyka: modernizacja energetyki w zgodzie z megatrendami światowymi

Zobacz także: Skarb Państwa: Zainteresowanie aktywami EDF zależne od wyników audytu

Reklama

Komentarze

    Reklama