Reklama

Elektroenergetyka

Enea stawia na inteligentne sieci

Fot. www.enea.pl
Fot. www.enea.pl

Enea Operator wykorzysta kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój swojej infrastruktury sieciowej. W czwartek przedstawiciele zarządu spółki podpisali w Ministerstwie Energii dwie umowy na budowę inteligentnych sieci. W podpisaniu dokumentów uczestniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Są to pierwsze projekty Enei Operator dotyczące budowy smart grid, czyli tzw. sieci inteligentnej, które uzyskały unijne dofinansowanie w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość obu projektów to blisko 17 mln zł, natomiast wartość ich dofinansowania wyniesie ponad 11 mln zł.

– Cieszę się, że zawarte umowy dotyczą budowy i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia, ponieważ to właśnie one są najbliżej ludzi – powiedział Krzysztof Tchórzewski minister energii, który wraz z przedstawicielami zarządu Enei Operator złożył podpisy pod umowami. W spotkaniu uczestniczył również prezes Enei Mirosław Kowalik.

Podpisane w czwartek umowy dotyczą budowy sieci inteligentnej na terenie obszaru bydgoskiego oraz zielonogórskiego. Inwestycje związane będą z budową, modernizacją i przebudową linii oraz stacji średniego i niskiego napięcia. Dzięki temu sieć nasycona zostanie automatyką, ułatwiającą zdalne zarządzanie infrastrukturą energetyczną. Na liniach napowietrznych zamontowane zostaną m.in. zdalnie sterowane rozłączniki, wyposażone we wskaźniki zwarć. Dzięki nim, w przypadku awarii możliwa jest szybka lokalizacja oraz wyizolowanie uszkodzonego fragmentu sieci. Dodatkowo wykorzystanie modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) na liniach średniego napięcia pozwoli również „ominąć" uszkodzony fragment sieci i w ciągu kilku minut przywrócić dostawy energii elektrycznej do znacznej części pozbawionych napięcia Klientów.

Celem obu projektów jest zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony środowiska.

– Kolejne podpisane umowy z Ministerstwem Energii świadczą o naszej bardzo dobrej współpracy. Zarówno Ministerstwu, jak i nam przyświeca ten sam cel, czyli rozwój i unowocześnianie sieci dla dobra mieszkańców i przedsiębiorców – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Suma podpisanych w tym roku przez Eneę Operator umów na rozwój i modernizację infrastruktury z dofinansowaniem ze środków unijnych obejmuje już inwestycje o łącznej wartości ponad 214 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 130 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu Enea Operator zamierza zawrzeć kolejne dwie umowy na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę warunków zasilania Klientów, realizowanych na wysokim napięciu. Umowy, które zostaną podpisane z Instytutem Nafty i Gazu dotyczą budowy i przebudowy trzech stacji transformujących wysokie napięcia na średnie o łącznej wartości 51,8 mln zł i dotacji na poziomie 32,2 mln zł.

pm/Enea

Reklama

Komentarze

    Reklama