Reklama

Górnictwo

Enea kupiła akcje Bogdanki za 1,48 mld zł

  • Makieta F-35A prezentowana w czasie podpisywania PMT. Fot. Maciej Szopa
    Makieta F-35A prezentowana w czasie podpisywania PMT. Fot. Maciej Szopa

Zarząd Enei poinformował, że w miniony czwartek grupa zakupiła od akcjonariuszy Bogdanki udziały stanowiące 64,57% kapitału zakładowego spółki. Tym samym sfinalizowano transakcję, której wartość wyniosła ok. 1,48 mld zł. Akcje zostały nabyte ze środków własnych koncernu.

„Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 października 2015 roku Emitent nabył od akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("LWB") 21.962.189 akcji o wartości nominalnej 5 zł za jedną akcję ("Akcje"), na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 14 września 2015 roku ("Wezwanie") po cenie 67,39 zł za jedną akcję. Łączna cena za nabyte Akcje wyniosła 1.480.031.916,71 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 71/100), a łączna wartość nominalna tych Akcji wynosi 109.810.945 zł (słownie: sto dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych)” - czytamy w komunikacie spółki.

Warto zauważyć, że Enea Wytwarzanie, podmiot zależny, posiada 486.645 akcji LWB. Oznacza to, że w wyniku opisanej powyżej transakcji poznańska grupa będzie mogła wykonywać 66% głosów na walnym zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”.

Przejęcie LWB jest dla Enei czymś w rodzaju lokaty długoterminowej. Inwestycja wpisuje się strategię rozwoju firmy na lata 2014 – 2020 - jednym z jej kluczowych elementów jest zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych. Kontrola nad lubelską kopalnią nie tylko spełni powyższy cel, ale pozwoli jednocześnie zoptymalizować koszty zakupu surowca - chodzi tutaj o wykorzystanie efektów synergii wynikających z funkcjonowania LWB w ramach grupy kapitałowej Enea.

Bogdanka jest jednym z liderów rynku węgla kamiennego w Polsce. Sprzedawany przez LWB węgiel kamienny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, w przeważającej mierze podmioty prowadzące działalność elektroenergetyczną we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LWB jest  także głównym dostawcą paliwa dla Enei.

Zobacz także: PGE wśród największych spółek na świecie

Zobacz także: Sojusz Bogdanki i Enei ma biznesowe uzasadnienie

Reklama

Komentarze

    Reklama