Reklama

Portal o energetyce

Emisja CO2 w UE najniższa od 1990 roku

  • Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - moment przechwycenia statku towarowego Dragon. Fot. NASA / nasa.gov

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w UE w 2013 r. spadła do poziomu najniższego od 1990 r.- informuje Komisja Europejska.

Komisja Europejska, wspierana przez Europejską Agencję Środowiska, ogłosiła roczne sprawozdanie z postępów prac związanych z działaniami w dziedzinie klimatu. Według przedstawionych w nim szacunków całkowita emisja gazów cieplarnianych w UE w 2013 r. zmniejszyła się o 1,8 proc. w porównaniu z 2012 r. i spadła do poziomu najniższego od 1990 r. W ten sposób Wspólnota jest nie tylko na dobrej drodze, aby osiągnąć wskaźnik docelowy wyznaczony na 2020 r., ale także, aby go przekroczyć.
 
Po raz pierwszy w historii roczne sprawozdanie zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). To nowe źródło dochodów przyniosło państwom członkowskim łącznie 3,6 mld euro w roku 2013. Z kwoty tej około trzech miliardów euro zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli znacznie więcej niż wynosi zalecany w dyrektywie w sprawie EU ETS poziom 50 proc.
 
Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, odnosząc się do rocznego sprawozdania KE stwierdziła:
 

„Osiągnięcia w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2020 dowodzą, że Europa jest gotowa zintensyfikować swoje działania. Więcej nawet: ukazują one, że UE wprowadza znaczące ograniczenia emisji. Przyjęte strategie są więc skuteczne. W związku z tym w ubiegłym tygodniu przywódcy UE postanowili nie rezygnować z ambicji i osiągnąć co najmniej 40-procentową redukcję do roku 2030. Będzie to wymagało znaczących inwestycji. Dlatego bardzo budujące jest, że państwa członkowskie postanowiły przeznaczyć większość swoich obecnych dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji na inwestycje w dziedzinie klimatu i energii oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.

 
Przychody te stanowią uzupełnienie środków programu NER 300, w ramach którego przeznacza się 2,1 mld euro na wsparcie 39 zakrojonych na dużą skalę projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii niskoemisyjnych w całej Europie- informuje KE.

Komentarze