Reklama

Elektromobilność

Zielona i inteligentna mobilność istotnymi elementami KPO

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Nisko i zeroemisyjny transport, rozwój kolei oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - takie inwestycje i reformy zawiera część Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poświęcona mobilności.

KPO określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski. Dokument powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) we współpracy z resortami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary w KPO.

W piątym wysłuchaniu dla KPO wziął udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda."Transport jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Dlatego w ramach KPO będziemy finansować rozwój elektromobilności, sektor kolejowy oraz inwestycje zwiększające wykorzystanie alternatywnych paliw" - mówił wiceminister Waldemar Buda.

KPO wesprze rozwój transportu kolejowego, zwłaszcza: podwyższenie stanu technicznego infrastruktury kolejowej, wymianę taboru, zwiększenie przepustowości, skrócenie czasów przejazdów i rozwój transportu intermodalnego. Inwestycje i zmiany organizacyjno-zarządcze poprawię konkurencyjność kolei. To przełoży się na zwiększenie dostępności transportowej regionów w oparciu o kolej. Realizowane w KPO inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i kolei. Ma w tym pomóc wdrożenie rozwiązań cyfrowych, budowa obwodnic oraz przebudowa miejsc niebezpiecznych. Inwestycje te przyczynią się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu, ale będą mieć również pośredni wpływ na m.in. redukcję emisji zanieczyszczeń.

image

 

Wysłuchania KPO KPO jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy, z którego Polska otrzyma 58,1 miliardów euro na dotacje i pożyczki. "Krajowy Plan Odbudowy odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Pieniądze z Funduszu Odbudowy zainwestujemy m.in. w stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport czy upowszechnienie rozwiązań cyfrowych" - mówił wiceminister Waldemar Buda.

Wysłuchania KPO przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR. Konsultacje Planu Odbudowy Równolegle z wysłuchaniem, trwają konsultacje społeczne KPO.

Uwagi można zgłaszać do piątku 2 kwietnia 2021 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. KPO i formularz zgłaszania uwag: www.kpo.gov.pl. Wraz z konsultacjami prowadzimy dialog nieformalny z Komisją Europejską. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO do KE. Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama