Elektromobilność

Warsewicz: Podjęliśmy decyzję o wymianie elementów narażonych na ataki

Fot.: Sylwia Gliwa
Fot.: Sylwia Gliwa

"Po przeanalizowaniu naszych systemów dokonaliśmy gradacji i podjęliśmy decyzję o wymianie tych elementów, które są najbardziej narażone na ataki"- powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz na Strategic Cyber Forum.

W panelu  zatytułowanym: „Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w erze czwartej rewolucji przemysłowej” wzięli udział:

  • Robert Kośla – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji;
  • Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu Exatel;
  • Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.;
  • Ph.D. Aneta Dobruk-Serkowska – Senior Consultant, Bezpieczeństwo OT/IoT, EY Polska;
  • płk Przemysław Przybylak – Komendant Centrum Operacji Cybernetycznych;
  • płk dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Sztuki Wojennej, Zakład Cyberbezpieczeństwa.

"Podjęliśmy decyzję ds cyfryzacji, która przeanalizowała wszystkie systemy pod kątem bezpieczeństwa" - powiedział Czesław Warsewicz.

"Po przeanalizowaniu dokonaliśmy gradacji i podjęliśmy decyzję o wymianie tych elementów, które są najbardziej narażone na ataki" - dodał.

"Nie mieliśmy wielu takich incydentów z uwagi na to, że nie eksploatujemy instrumentów automatyki przemysłowej" - zauważył jednak prezes PKP Cargo.

Z kolei Robert Kośla z Ministerstwa Cyfryzacji podkreślił znaczenie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie rok temu. "Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa określa najistotniejsze dla funkcjonowania Państwa sektory gospodarki: energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej" – podkreślił.

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa zwrócił także uwagę, że podstawowym zadaniem operatorów usług kluczowych jest szacowanie ryzyka. Dlatego konieczne jest określenie wspólnej metodologii. "Ministerstwo Cyfryzacji wspiera operatorów usług kluczowych oferując im narzędzia budowania kompetencji czy dokonywania analizy ryzyka" - powiedział podczas panelu. Przeprowadzane są również szkolenia, które mają lepiej przygotować operatorów usług kluczowych na zagrożenia. Rolę Ustawy o KSC docenił również  Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Dyskusja odbyła się w ramach Strategic Cyber Forum - konferencji poświęconej bezpieczeństwu cybernetycznemu, organizowanej przez CyberDefence24.pl 1 października 2019 roku w Warszawie.

Komentarze