Elektromobilność

PKP Cargo: Polska potrzebuje Krajowego Operatora Logistycznego

Fot.: PKP Cargo
Fot.: PKP Cargo

O koncepcji Krajowego Operatora Logistycznego oraz o wznowieniu produkcji wagonów kolejowych w Gniewczynie w specjalnym wydaniu Krzesła Energetycznego podczas Kongresu 590 mówił prezes zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Dzisiaj, jako Polska, nie konkurujemy już tanią siłą roboczą czy dostępnością surowców. Konkurujemy łańcuchem logistycznym. Dzisiaj po to, żeby gospodarka była konkurencyjna, musi posiadać dobrze zarządzany łańcuch logistyczny.

 

My, jako PKP Cargo, posiadamy największe możliwości - z racji skali prowadzonej działalności, zasobów, finansów czy kompetencji - do jego realizacji. Chcemy to robić w sposób rynkowy, najbardziej odpowiedni i konkurencyjny dla klientów.

Kongres 590 odbywał się w dniach 7-8 października 2019 roku w Jasionce.

Komentarze