Reklama

Elektromobilność

40 mln zł z UE na transport niskoemisyjny dla Podlasia. Można składać wnioski

Fot.: Pexels
Fot.: Pexels

40 mln zł mogą zdobyć z UE samorządy w Podlaskiem - z wyjątkiem Białegostoku i ościennych gmin - w konkursie na dotacje związane z transportem niskoemisyjnym. Od piątku do 31 stycznia 2019 r. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku można składać konkursowe wnioski.

Można dostać dotacje na zakup ekologicznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej, budowę stacji ładowania takich pojazdów, ale też budowę centrów przesiadkowych, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych czy parkingów typu Park & Ride (parkuj i jedź).

Jeśli chodzi o zakupy autobusów, najbardziej preferowane będą autobusy bezemisyjne, a tam, gdzie okazałoby się to nieuzasadnione - autobusy o napędzie hybrydowym - można przeczytać w kryteriach oceny wniosków.

"Na dotacje mogą też liczyć inwestycje polegające na wdrożeniu inteligentnych systemów transportowych. Projekty mogą być uzupełnione o działania promujące transport niskoemisyjny wśród mieszkańców regionu, a także o inwestycje w drogi lokalne i regionalne" - poinformował PAP departament rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

O pieniądze na takie przedsięwzięcia mogą się starać samorządy - poza tymi, które wspólnie z miastem Białystok tworzą stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny, a także jednostki prowadzone przez samorządy, stowarzyszenia gminne, partnerstwa publiczno-prywatne.

Urząd podkreśla, że ważne jest to, iż projekty i pomysły, które będą zgłaszane do konkursu muszą być ujęte w planie gospodarki niskoemisyjnej danej gminy. "Preferowane będą też projekty ujęte w strategiach klastrów energii" - dodaje urząd.

"(...) modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym w sobie, ale musi przyczyniać się do zwiększania efektywności energetycznej systemu transportowego lub zmniejszania zatorów drogowych, poprawy dostępności i mobilności" - napisano w kryteriach konkursu na dotacje.

Konkurs ma być rozstrzygnięty w maju 2019 r. (PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama