• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Zmiany zarządów w spółkach Polskiego Funduszu Energetycznego

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

W spółkach Energia dla firm S.A. oraz Energetyczne Centrum S.A., należących do Polskiego Funduszu Energetycznego FIZAN, nastąpiły zmiany w składach zarządów. Od 1 marca 2018 r. funkcję prezesa zarządu Energii dla firm S.A. objął Jakub Jadziewicz. Natomiast od 1 lutego br. na stanowisku prezesa Energetycznego Centrum S.A. zasiada Grzegorz Kinelski. W obu firmach do pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu do spraw finansowych została oddelegowana z Rady Nadzorczej spółek Alicja Lewandowska.

Wymiana zarządów w obu spółkach jest otwarciem kolejnego etapu rozwoju ich działalności, opartego na ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami należącymi do wspólnej grupy kapitałowej.

„Elastyczna oferta produktowa, multikanałowa sprzedaż z rosnącym udziałem online, innowacyjność i diamentowa obsługa posprzedażowa to główne założenia i obszary, w jakich chcemy się rozwijać. Naszą ambicją jest wyprzedzanie rynku w kwestii rozwiązań produktowych i kreowanie nowych standardów w zakresie obsługi klienta. Na tym polu chcemy jeszcze szerzej współpracować ze spółkami obecnymi w Grupie, korzystając z ich doświadczeń i wiedzy. Jestem przekonany, że synergia działań w obszarze operacyjnym i sprzedażowym pozwoli nam efektywniej realizować przyjęte cele biznesowe i przyspieszyć dynamikę rozwoju” – mówi Jakub Jadziewicz, prezes zarządu Energii dla firm S.A.

Kluczowym dla obu biznesów jest ich dalszy stabilny rozwój i utrzymanie pozycji wiodących niezależnych sprzedawców energii i gazu do odbiorców indywidualnych i biznesowych.

„Wierzymy, że inwestycje w nowe technologie oraz smart rozwiązania pozwolą nam znacznie przyspieszyć tempo rozwoju i zagwarantować konkurencyjność na wymagającym rynku. Istotnym elementem zakładanej strategii jest też wzmocnienie spółek obsługowych Grupy, dzięki którym budujemy wartości dodane dla naszych klientów. Równolegle koncentrujemy się na rozwoju portfela innowacyjnych produktów i usług oraz digitalizacji biznesu” – mówi Grzegorz Kinelski, prezes zarządu Energetycznego Centrum S.A.

Grzegorz Kinelski z branżą energetyczną jest związany od ponad 20 lat. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu w PKP Energetyka Sprzedaż oraz Dyrektora Oddziału Obrót PKP Energetyka. Doświadczenie menadżerskie zdobywał również m.in. w Vattenfall, Tauron Obsługa Klienta oraz Enea S.A. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada dyplom MBA Dominican University oraz Brno University of Technology.

Jakub Jadziewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Bezpośrednio przed dołączeniem do Energii dla firm związany był z Axpo Polska, gdzie od 2014 r. zajmował stanowisko członka zarządu. Wcześniej pełnił także funkcję prezesa zarządu w Pro-Energia. Doświadczenie zawodowe Jakub Jadziewicz zdobywał również m.in. w TP S.A., Polkomtelu czy PGE Obrót. Ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z marketingu w The Chartered Institute of Marketing.

Alicja Lewandowska jest związana od 15 lat z branżą finansową. Specjalizuje się w zarządzaniu procesami biznesowymi i inżynierii ekonomicznej szczególnie w branży energetycznej i międzynarodowych grupach kapitałowych kompleksowo obsługujących bardzo duże portfele Klientów (B2B, B2C, B2G). Z powodzeniem tworzy nowoczesną strategię finansową dopasowaną do wieloproduktowych struktur produktowych i cyklicznie udoskonalanego poziomu obsługi Klienta. Alicja Lewandowska zasiada w Radzie Nadzorczej m.in. Energetycznym Centrum S.A., Energii dla firm S.A. oraz Investment Union SE. Poprzednio Alicja Lewandowska związana była także z Multimedia Interactive, Eurovia oraz Budimex Dromex. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Szczecińskim, a także studia podyplomowe z rachunkowości i rewizji finansowej na Uniwersytecie Warszawskim.

ML/FIZAN

Komentarze