Reklama

Elektroenergetyka

Zakończyła się budowa instalacji odsiarczania w elektrowni w Ostrołęce

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Energa Elektrownie Ostrołęka zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni B - podała w poniedziałek Energa z Grupy Orlen. Dzięki temu emisja tlenków siarki została obniżona o 95 proc., kilkukrotnie zredukowana została emisja pyłów.

"3 tys. ton stali, prawie 4 tys. metrów sześciennych betonu i blisko 140 zaangażowanych firm podwykonawczych – to podsumowanie budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) w elektrowni w Ostrołęce. Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy ORLEN, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 proc. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów" - napisano w komunikacie spółki.

Reklama

Reklama

Jak podkreślono, była to jedna z najważniejszych inwestycji proekologicznych prowadzonych przez spółkę w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Energa podała też, że poza Generalnymi wykonawcami – konsorcjum RAFAKO oraz spółką Energa Serwis - w prace było zaangażowanych aż 140 firm podwykonawczych.

Elektrownia w Ostrołęce zrealizowała tego typu inwestycję jako jedna z nielicznych w Polsce w ostatnim czasie. Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Ich łączna moc wynosi 690 MW.

Spółka podała, że zakres prac dla IOS II obejmował realizację „pod klucz”, czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu i estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące: budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego.

Jednocześnie, jak dodano, inwestycja była realizowane przy ciągłej pracy urządzeń elektrowni, bez przerw w produkcji energii elektrycznej – mimo że część wznoszonej instalacji obejmowała urządzenia wspólnie z istniejącymi układami technologicznymi. Użyte do budowy technologie i zastosowane materiały należą do najnowocześniejszych stosowanych obecnie w budownictwie przemysłowym.

Inwestycja ma ogromne znaczenie dla środowiska, gdyż w sposób znaczący wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Dzięki wybudowanej instalacji, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 proc. Kilkukrotnie zredukowana została też emisja pyłów.

Spółka podała, że instalacja została wyposażona w nowoczesne ciągi technologiczne. Służą one oczyszczaniu spalin i ścieków umożliwiających zagospodarowanie odpadów powstających w procesie produkcji energii elektrycznej.

Produktem końcowym tej inwestycji, prowadzonej w oparciu o metodę mokrą wapienną jest gips, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Spółka podkreśliła, że dzięki inwestycji elektrownia w Ostrołęce spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych. Dostosowana jest również do wymagań wynikających z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej do tej dyrektywy. Chodzi o najlepsze dostępne techniki Konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques), określające granice emisyjności dużych obiektów spalania, które zaczną obowiązywać 17 sierpnia 2021 roku i obejmą wszystkie unijne kraje.

W komunikacie zaznaczono, że uruchomienie nowej instalacji odsiarczania spalin wpisuje się w strategię PKN Orlen, która zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Koncern do 2050 r. Sama Grupa Energa w 2019 roku w stosunku do roku wcześniejszego znacząco zredukowała emisję pyłów oraz lotnych związków azotu i siarki aż o ok. 20 proc., do 1,4 tys. ton. W skali lat 2014-2019 redukcja ta była jeszcze większa, bo o ok. 71 proc.

Grupa Kapitałowa Orlen, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN Orlen - jak przypomniano - jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Źródło:PAP

Komentarze