Reklama

Elektroenergetyka

Wizja regulatorów rynku dla transformacji energetycznej konsumenckiej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER) i Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC) przedstawiły elementy, jakie powinna zawierać nakierowana na konsumenta transformacja energetyczna. To m. in. niezawodność, przystępność cenowa, prostota, ochrona.

W dokumencie Wizja dla konsumentów energii w horyzoncie do 2030 r zwraca się przede wszystkim uwagę, że przeciwdziałanie zmianom klimatu będzie wymagało głębokiej transformacji gospodarek i znacząco wpłynie na sposób, w jaki korzystamy z energii w codziennym życiu.

Jak podkreśla Urząd Regulacji Energetyki, wizja pokazuje przyszłość, w której konsumenci rozumieją wpływ zużywania energii na środowisko, a przy tym otrzymują jasne, wiarygodne informacje oraz narzędzia do samodzielnej oceny oddziaływania na klimat.

Dzięki tym mechanizmom konsumenci w pełni świadomie będą mogli dokonywać wyborów optymalnych dla środowiska i rynków energii. Przykładem może być rosnące zainteresowanie odbiorców produkcją energii z własnych źródeł odnawialnych - wskazuje polski regulator.

„Transformacja energetyczna to wyzwanie, również społeczne, które warunkuje dalszy rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Energetyka zmienia się w sposób rewolucyjny: pojawiają się nowe technologie, nowe innowacyjne usługi oraz przedsiębiorstwa je świadczące. Dynamicznie rozwija się energetyka obywatelska” - skomentował prezes URE Rafał Gawin.

Jak zaznaczył, wykorzystując nowe technologie, innowacyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne powinny nie tylko w szczególny sposób dbać o interesy konsumentów, ale również umożliwić odbiorcom pełne uczestnictwo w procesie transformacji np. przez wsparcie zarządzania ich zużyciem energii.

Autorzy Wizji podkreślają, że wdrażając zmiany, szczególna ochroną należy objąć konsumentów w trudnej sytuacji oraz tych, którym grozi wykluczenie. Jednym z narzędzi takiej ochrony jest np. dostęp do dostosowanego do ich potrzeb poradnictwa.

Pierwsze z wymienianych reguł to przystępność, rozumiana jako wdrażanie w pierwszej kolejności efektywności energetycznej, tak aby konsumenci mogli korzystać z oszczędnych systemów, zmniejszając koszty.

Prostota i transparentność to dostarczanie i prezentowanie w sposób zrozumiały informacji, tak aby umożliwiać podejmowanie decyzji racjonalnych z punktu widzenia konsumenta i celów transformacji.

Reklama
Reklama

Elementem wizji jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami, albo niezrozumiałymi dla nich decyzjami.

Kolejnym elementem jest inkluzywność, czyli włączanie do transformacji, udział w niej także konsumentów najmniej zamożnych z korzyścią dla nich.

Dalsze elementy z wizji to niezawodność dostaw energii, jako niezbędnego dobra oraz wzmocnienie pozycji konsumenta w kontaktach z innymi uczestnikami rynku energii.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama