Reklama

Wiadomości

„The time is now”. Konferencja "Europe – Poland - Ukraine. Rebuild Together ‘23"

Konferencja „Europe – Poland - Ukraine. Rebuild Together ‘23”
Konferencja „Europe – Poland - Ukraine. Rebuild Together ‘23”
Autor. ZPP

„The time is now” - to odpowiedź płynąca z konferencji „Europe – Poland - Ukraine. Rebuild Together ’23” dla wahających się, czy już inwestować w Ukrainie.

Reklama

W czwartek 20go lipca w Warszawie odbyła się II edycja międzynarodowej konferencji„Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together'23". Jeszcze w trakcie jej trwania organizatorzy na czele ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców stwierdzili, że udział i zaangażowanie prelegentów i gości przebił poprzednią edycję. Aby wysłuchać 59 ekspertów do Hotelu Hilton przybyło blisko 1000 uczestników.

Reklama

Tak jak poprzednia edycja Konferencji „Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together" próbowała odpowiedzieć na pytania „czy inwestować w Ukrainie w czasie konfliktu?", tak w połowie 2023 r. pytanie stawiane przez organizatorów i uczestników to „kiedy?". Odpowiedź, która w jednym zdaniu podsumowała wszystkie głosy, które wybrzmiały w czwartek w Hotelu Hilton, padła z ust Andrzeja Kopyrskiego, Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego – „The time is Now".

Na przeprowadzonych 5 sesjach plenarnych poruszono najważniejsze zagadnienia jak: atmosfera bilateralna w otoczeniu międzynarodowym, perspektywy inwestycyjne, finasowanie i gwarancje dla przedsiębiorców. Oto niektóre z wypowiedzi, które pokazują perspektywy otwierające się na rynku ukraińskim.

Reklama

Podczas pierwszej sesji Minister Michał Dworczyk - reprezentujący Kancelarię Prezesa Rady Ministrów podkreślił, że w badaniach dotyczących stosunku Ukraińców do innych państw Polska jest bezkonkurencyjnym faworytem z pozytywnym odbiorem przez 86% społeczeństwa. Jest to miara tego jak dobre relacje zostały zbudowane pomiędzy Polską a Ukrainą. Poparcie społeczne i odbiór polskich przedsiębiorstw i produktów w tym kontekście jest z pewnością najważniejszym kapitałem z którego możemy czerpać.

Na Konferencji gościła też grupa urzędników z Charkowa - drugiego największego miasta Ukrainy, na czele z jego burmistrzem Ihorem Terekhovem, który zagwarantował przychylność dla polskich firm\ i przejrzystość procesów inwestycyjnych.

Wracając do cytowanego Andrzeja Kopyrskiego, wypada wspomnieć, że KredoBank (należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) działa w Ukrainie nieprzerwanie od momentu wybuchu wojny. Wiceprezes Andrzej Kopyrski wskazał, że projekt odbudowy Ukrainy może być dla polskiej gospodarki szansą 100-lecia.

Horst Heitz - Przewodniczący SME Connect Steering Committee w Brukseli na sesji poświęconej UE stwierdził, że należy poprzez instytucje unijne jak również pojedyncze państwa wymóc na Ukrainie przeprowadzenie reform w kierunku ich zgodności z unijnym prawodawstwem. Szybka odbudowa infrastruktury jest natomiast kluczem do jej dalszego rozwoju.

Piotr Sabat - Członek Zarządu ds. rozwoju ORLEN podkreślił, że już przed wojną Grupa Kapitałowa była zaangażowana w działalność na rynku ukraińskim, głównie w sektorze paliwowym. Podkreślił, że rynek ten stanowi duże wyzwanie ze względu na obowiązującą tam legislację i normalizację rynku energetycznego. Czynnikiem, który wpływa na ukraiński rynek jest szara strefa obrotu paliwami. Niemniej ORLEN na bieżąco analizuje to co dzieje się w Ukrainie i perspektywy rozszerzenia tam działalności.

Jan Sarnowski – Członek Zarządu KUKE S.A. stwierdził, że wyzwaniem jest nadal odbudowa łańcuchów dostaw. Niemiej zwraca uwagę fakt, że zamknięcie rynku dla produktów z Rosji pozwoliło zastąpić je produktami polskimi, zwłaszcza w branży spożywczej. KUKE jako jedyny ubezpieczyciel zagraniczny pozostał na rynku po wybuchu konfliktu i udziela poręczeń na zasadach przedwojennych. W tym czasie co prawda o 1/3 zmniejszyła się ilość podmiotów eksportujących, ale te które pozostały na rynku zwiększyły swój udział o 40%.

Jak ogromne fundusze zostały uruchomione na odbudowę Ukrainy opisał podczas swojej wypowiedzi Luca Ponzelini – Zastępca Kierownika Działu Bankowości Wspólnoty Europejskiej w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Kilka tygodni przed Konferencją EBI wraz z Komisją Europejską podpisało umowę\ o gwarancjach na sumę 375 mln EUR przeznaczonych dla sektora MŚP. Do tej pory programy państw członkowskich opiewały na sumę 600 mln EUR. W ten sposób do dyspozycji potencjalnych inwestorów będą gwarancje opiewające na niemal 1 mld EUR.

Zebrani na sesjach plenarnych uczestnicy dyskusji przedstawili bardzo obszerny zakres perspektyw, natomiast szczegółowo na temat 4 rynków: energetycznego, cyfrowego, zdrowotnego i rynku pracy wypowiedzieli się polscy i zagraniczni goście podczas przeznaczonych dla nich sesji branżowych.

Jak podsumował Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak „kto będzie pierwszy na ukraińskim rynku będzie miał najwięcej czasu na jego dominację". ZPP jako jedyny związek przedsiębiorców w Polsce służy pomocą na terenie Ukrainy poprzez swoje biura w Kijowie, Lwowie Łucku i Winnicy.

Całą konferencję, wraz sesjami branżowymi będzie można zobaczyć wkrótce na kanale YouTube Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Partnerzy konferencji
Partnerzy konferencji
Autor. ZPP

Materiał sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama