Reklama

Wiadomości

TGE i IRGiT podpisały umowę o współpracy z ukraińską giełdą energii UEEX

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Autor. Daniel Czyżewski/Energetyka24.com

Towarowa Giełda Energi (TGE), Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) oraz Ukrainian Energy Exchange (Ukraińska Giełda Energii, UEEX) podpisały porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) - podała Giełda w komunikacie prasowym.

Reklama

Głównym celem porozumienia jest - jak podano - zacieśnienie współpracy pomiędzy polską i ukraińską stroną w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu rynku giełdowego GK TGE.

Reklama

Zakłada ono m.in. wejście przedstawiciela TGE w skład Rady Doradczej UEEX oraz utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem będzie wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie.

Czytaj też

Towarowa Giełda Energii jest jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego.

Reklama

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych to należąca do Grupy Kapitałowej GPW spółka, która posiada licencję na prowadzenie izby rozliczeniowej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz giełdowej izby rozrachunkowej w myśl Ustawy o giełdach towarowych.

Ukraińska Giełda Energii (UEEX) organizuje i prowadzi obrót na rynkach energii i innych towarów. Umożliwia handel na rynkach energii, w tym gazu ziemnego, ropy i produktów ropopochodnych, gazu płynnego, węgla i energii elektrycznej.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama