Reklama

Wiadomości

Polska otrzymała prawie 700 mln euro na modernizację systemów energetycznych

Fot. Canva.com
Fot. Canva.com

Komisja Europejska wypłaciła w poniedziałek 10 krajom członkowskim niemal 3 mld euro z przychodów z handlu emisjami na inwestycje w czystsze systemy energetyczne. Polska otrzymała 697,5 mln euro, m.in. na modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych.

Kwota 2,967 mld euro wypłacona w poniedziałek za pośrednictwem Funduszu Modernizacyjnego przeznaczona zostanie na wsparcie łącznie 39 projektów energetycznych w 10 państwach UE. W poniedziałek niemal 700 mln euro trafiło z tej puli do Polski. Pozostałe kraje to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja i Rumunia, która dostała najwięcej, bo nieco ponad 1 mld euro.

Inwestycje mają wspierać modernizację systemów energetycznych, redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym, przemysłowym i transportowym oraz poprawę efektywności energetycznej. Projekty, które otrzymały wsparcie, koncentrują się przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii. Wśród nich znalazły się: środki dla gospodarstw domowych na zakup i instalację nowych systemów fotowoltaicznych w Czechach, modernizacja i rozwój systemów ciepłowniczych opartych na energii odnawialnej na Węgrzech oraz modernizacja infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce.

Czytaj też

„Fundusz Modernizacyjny jest kluczowym instrumentem wspierającym dekarbonizację (…) Wspierając tę grupę państw członkowskich w modernizacji ich systemów energetycznych, posuwamy się naprzód na naszej ścieżce dekarbonizacji poprzez inwestycje w czyste technologie, które również czynią nas konkurencyjnymi w dłuższej perspektywie” – powiedział w poniedziałek wiceprzewodniczący KE Marosz Szefczovicz.

Jak poinformowała Komisja, to najwyższa dotąd wypłata z Funduszu Modernizacyjnego. W jego ramach od stycznia 2021 r. państwa UE otrzymały łącznie 12,65 mld euro na inwestycje energetyczne pomagające krajom UE w osiągnięciu celów klimatycznych i energetycznych, a Unii w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Państwa członkowskie mogą składać kolejne wnioski o dofinansowanie projektów energetycznych z Funduszu; do 13 sierpnia 2024 r. przyjmowane są wnioski na inwestycje niepriorytetowe, a do 10 września - priorytetowe.

Fundusz Modernizacyjny finansowany jest z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Wspiera on 13 państw członkowskich o niższych dochodach w przechodzeniu na neutralność klimatyczną. Beneficjentami Funduszu są: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia i Słowacja, a od stycznia br. także: Grecja, Portugalia i Słowenia.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama