Reklama

Wiadomości

Energa podsumowuje kwartał. Zysk jest, ale o wiele niższy niż przed rokiem

Fot. Artur Andrzej/Wikimedia Commons/CC 3.0
Fot. Artur Andrzej/Wikimedia Commons/CC 3.0

Zysk netto Grupy Energa w I kw. 2024 r. wyniósł 431 mln zł i był niższy o 73 proc. niż wynik I kw. 2023 r. – podała spółka w komunikacie.

W środę Grupa Energa opublikowała swoje wyniki finansowe za I kw. 2024. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 6,25 mld zł, czyli były niższe o 16 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBIDTA wyniosła 1,08 mld zł (spadek o 54 proc. w ujęciu rocznym), a skonsolidowany zysk netto 431 mln zł, czyli obniżył się o 73 proc. w stosunku do I kw. 2023 r.

„W I kwartale Grupa wytworzyła ok. 0,9 TWh energii elektrycznej (…) brutto, z czego 49 proc. pochodziło z wody, 29 proc. z węgla kamiennego, 18 proc. z wiatru, 2 proc. z biomasy i 1 proc. z fotowoltaiki. W ciągu trzech miesięcy wyprodukowano 577 GWh energii elektrycznej brutto pochodzącej z OZE. Udział produkcji z OZE w produkcji własnej wyniósł 66 proc. (bez elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie). Wolumen dostarczonej energii to 6,1 TWh, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej w tym okresie to 4,6 TWh” – czytamy w informacji prasowej spółki.

Reklama

Grupa podała także, że moc zainstalowana na koniec marca br. to 1,41 GWe, z czego 44 proc. stanowią odnawialne źródła energii.

W komunikacie czytamy także, że EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w I kwartale 2024 roku wyniosła 183 mln zł (-39 proc. r/r). Energa wyjaśniła, że na spadek wyniku EBITDA miał wpływ przede wszystkim niższy poziom notowań energii elektrycznej oraz wolumen produkcji w elektrowni węglowej w Ostrołęce.

Również EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja odnotowała spadek w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu trzech miesięcy 2024 roku było to 949 mln zł (-42 proc. r/r). Energa podała, że na wynik miał wpływ przede wszystkim efekt wysokiej bazy roku 2023, gdzie istotny korzystny wpływ miała wycena bilansowa szacunku strat sieciowych według ceny zakupu obowiązującej w 2023 roku. Tego efektu nie było w bieżącym roku w związku z wyceną szacunku strat sieciowych w cenach rynku bilansującego.

Reklama

Wyniki Energi w sektorze produkcji i obrotu energią

„W I kwartale 2024 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż wyniósł 5.586 GWh i był wyższy o 347 GWh ( +7 proc. r/r) w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Wzrost wolumenu sprzedaży to efekt wyższej sprzedaży na rynku hurtowym przy stabilnej sprzedaży na rynku detalicznym” – czytamy w informacji Energii.

Dodano, że Linia Biznesowa Sprzedaż zanotowała ujemny wynik EBITDA -29 mln zł (445 mln zł w I kw. 2023). Wpłynęły na to ustawowe regulacje w zakresie cen sprzedaży prądu dla niektórych odbiorców końcowych w I półroczu 2024 roku oraz poziom taryfy dla gospodarstw domowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2024 rok. Spółka dodała także, że „istotny był także ogólny spadek marż jednostkowych na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych”, na które niekorzystnie wpływał m.in. efekt bilansowania portfela energii.

„W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 759 mln zł i były o 46 mln zł wyższe (+6 proc. r/r) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 48 proc. wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 364 mln zł” – podała Energa.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama