Reklama

Wiadomości

Enea ze wzrostem zysków, ale przed wieloma wyzwaniami

Konferencja wynikowa
Fot. Daniel Czyżewski/Energetyka24.com

W I półroczu 2022 r. Grupa Enea wypracowała 14,7 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 49% rdr) a zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 861 mln zł (wzrost o 16% rdr).

„EBITDA Grupy była wyższa r/r i wyniosła 1,8 mld zł. Grupa koncentruje się na ciągłym zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego i realizacji założeń Strategii Rozwoju. Sfinalizowany został proces podwyższenia kapitału zakładowego, dzięki któremu pozyskano 750 mln zł na inwestycje w obszarze dystrybucji. Grupa uruchomiła również pierwszą farmę fotowoltaiczną i podpisała listy intencyjne dotyczące rozwoju małych, modułowych reaktorów jądrowych, a także sprzedaży LW Bogdanka Skarbowi Państwa, zgodnie ze strategicznymi założeniami o zbywaniu aktywów węglowych w Grupie i w polskim sektorze energetycznym" – czytamy w komunikacie spółki.

Czytaj też

Enea podkreśla, że w pierwszych sześciu miesiącach br. zainwestowała ponad miliard złotych, głównie w dystrybucję. Dzięki wzrostowi marż na wytwarzanie w tym segmencie zanotowano wzrost o 17,4 mln zł, czyli 2,7%. Najlepiej radziły sobie elektrownie systemowe, gdzie EBITDA wyniosła o 26 mln zł więcej niż rok wcześniej. Z 13,3 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej przez Eneę, 1,2 TWh pochodziło ze źródeł odnawialnych. Do sieci dystrybucyjnej Enei na koniec czerwca podłączonych było już 140 tys. źródeł odnawialnych, głównie prosumentów.

Spółka pozyskała od skarbu państwa 750 mln na rozwój sieci dystrybucyjnej, uruchomiła farmę fotowoltaiczną w Jastrowie w Wielkopolsce oraz zawiązała współprace z amerykańskim podmiotem w celu rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR).

Imponujące są także wyniki należącej do Grupy Enea LW Bogdanki. „Skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka w I półroczu 2022 r. wyniosły 1 462,6 mln zł (wzrost o 34,9%), EBITDA 615,4 mln zł (wzrost o 81%), zysk operacyjny 412 mln zł (wzrost o 226%), a zysk netto 336 mln zł (237,5%)" – czytamy. Na te liczby wpływ miało zwiększone zapotrzebowanie na węgiel oraz wzrost jego ceny. „Sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 5,2 mln ton i była wyższa r/r o 14% (w samym II kwartale było to 2,5 mln ton)" – dodaje spółka.

Pomimo tego, Enea podpisała list intencyjny z ministerstwem aktywów państwowych w celu zbycia udziałów w LW Bogdanka na rzecz skarbu państwa. „...co stanowi element realizacji strategicznych założeń o zbywaniu aktywów węglowych, a w efekcie uzyskaniu środków i możliwości finansowych na transformację energetyczną" – czytamy. Chodzi o Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, która miała skupić wszystkie aktywa węglowe państwowych koncernów energetycznych i zarządzać procesem odchodzenia od węgla.

Biorący udział w konferencji wynikowej wiceprezes Bogdanki wyjaśnił również kwestie sprzedaży węgla na Ukrainę, co budziło emocje w przestrzeni publicznej. „Sprzedaż miału węglowego na Ukrainę zakończyliśmy na początku marca br. z powodu kłopotów logistycznych. Łącznie wolumen eksportu w tym kierunku wyniósł ok. 200 tys. ton" – stwierdził.

Wiceszef Grupy Enea ds. strategii i rozwoju zapowiedział modernizację bloków węglowych 200 MW i przestawienie ich na gaz. „Jednocześnie, w Elektrowni Kozienice pracujemy nad inwestycją odtworzenia mocy wytwórczych bloków 200 MW w technologii gazowo-parowej. Realizowane projekty wspierają nasz główny cel, którym jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r." – mówił Lech Żak. „Naszym priorytetem jest zielona transformacja z zapewnieniem, w perspektywie wieloletniej, bezpieczeństwa energetycznego państwa" – podsumował Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Komentarze