Reklama

Wiadomości

Dymisja prezesa Nowe Jaworzno Grupa Tauron

Fot.: Tauron Jaworzno

Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek będzie jednocześnie kierował zarządem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Sebastian Gola, który do tej pory pełnił tę funkcję, został zdymisjonowany po doniesieniach o problemach z eksploatacją bloku.

W miniony piątek Tauron poinformował o podpisaniu przez spółkę NJGT oraz Rafako (wykonawcę bloku) umowy mediacyjnej, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Prokuratorią Generalną.

Sebastian Gola był szefem Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która powstała wyłączniew celu zarządzać nowym blokiem w Elektrowni Jaworzno. Teraz prezesem tej spółki-córki Tauronu został Paweł Szczeszek, który od kwietnia 2022 r. kieruje katowickim koncernem energetycznym. Przed tym był szefem Enei. Co ciekawe, Sebastian Gola wciąż pozostaje prezesem innej spółki z grupy — Tauron Wytwarzanie.

"Ze względu na konieczność uprzedniego wychłodzenia kotła - aby ekipy mogły przeprowadzić konieczne prace wewnątrz - kluczowe prace prowadzone są etapowo. Ze względu na okres letni i temperaturę otoczenia, proces ten trwa odpowiednio dłużej" - wyjaśnił Tauron w poniedziałkowym oświadczeniu, będącym odpowiedzią na publikację portalu Onet.

"Proces ten nie powoduje konieczności długiego postoju bloku - ponowna synchronizacja jednostki z siecią elektroenergetyczną jest zaplanowana jeszcze na ten tydzień" - poinformował rzecznik spółki Łukasz Zimnoch.

Onet poinformował w poniedziałek o awarii bloku w Jaworznie, skutkującej przerwą w produkcji prądu. Przyczyną - według portalu - ma być uszkodzenie odżużlacza. W ub. tygodniu, powołując się na informacje wykonawcy bloku, firmy Rafako, Onet napisał, że może dojść do awarii bloku z powodu złej jakości spalanego węgla. Tauron zapewnił w odpowiedzi m.in., że blok ma zaawansowane systemy wykrywania zanieczyszczeń zawartych w paliwie. Grupa poinformowała też, że jednostka ma zapewnione paliwo.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu ub. roku został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r., co jednak nie doszło do skutku.

Źródło:PAP / Energetyka24

Komentarze