Reklama

Wiadomości

Widmo blackoutu. Co oznaczają poszczególne stopnie zasilania?

<p>Fot. Internet</p>
Autor. Fot. Flickr

Stopnie zasilania oznaczają wielkość ograniczeń w dostawie i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy. Ma to na celu odciążenie sieci enenregtycznej i uchronienie je od niekontrolowancyh wyłączeń, czyli blackoutów. Określa sie je w stopniowej skali liczbowej.

 • 11 stopień zasilania otwiera skalę i oznacza w praktyce brak ograniczeń. Odbiorca może pobierać moc do wysokości określonej w umowie. Należy podkreślić fakt, że mocytej nie może przekraczać.
 • Stopnie zasilania między 12 a 19 zapewniają równomierne obniżenie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę.
 • 20 stopień zasilania jest największym ograniczeniem. Oznacza, że odbiorca może pobierać moc tylko do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczeniu obiektów technologicznych.

Wyżej wymienione ograniczenia dotyczą odbiorców, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW.

Podstawą prawną wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Przepis określa, że w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, dyspozytor po wyczerpaniu wszelkich możliwych działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium RP lub jego części do czasu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego takie ograniczenia lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin.

Czym wywołane są ograniczenia zasilania?

Wprowadzenie ograniczeń jest spowodowane obniżeniem zdolności produkcji energii, a ty samym zagrożeniem stabilności jej dostaw. Wpływ mogą mieć na to warunki pogodowe oraz utrzymujące się fale upałów w sezonie letnim. Powodem są również ubytki na pracujących blokach, a także postoje awaryjne.

Czy są kary za nie zastosowanie się do komunikatów?

W okresie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, użytkownicy systemu są zobowiązani do wykonania poleceń operatora systemu elektroenergetycznego. Na podmioty, które się nie zastosują do zaleceń, Prezes URE może nałożyć surową karę finansową.

Stopnie zasiania nie dotyczą gospodarstw domowych. Z ograniczeń wyłączeni są też odbiorcy, których limit został zakontraktowany poniżej 300 kW, a także budynki administracji publicznej oraz obiekty szczególnego znaczenia dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych. Są nimi:

 • szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
 • obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
 • porty lotnicze;
 • obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
 • obiekty wojskowe i energetyczne;
 • obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.

Komunikaty o stopniu zasilania podawane są codziennie rano na antenie Polskiego Radia o godz. 7.55 i 19.55, oraz regularnie uzupełniane na stronie internetowej PSE.

Reklama

Komentarze (1)

 1. SPECJALISTA

  UE to dziwne zgromadzenie. Najpierw każą zamykać moce wytwórcze z węgla nie zapewniając żadnego pokrycia tego deficytu mocy, a dopiero potem jest dyskusja na temat utworzenia strategicznych rezerw. I nieważne że 80 mln ludzi w UE skazują na ubóstwo energetyczne którzy nie będą mieli dostępu do prądu i ciepła ważne jest lobby zielonych pod przewodnictwem Niemiec i Francji. A my przecież możemy wrócić do średniowiecza i lamp naftowych do tego dąży UE.

Reklama