Reklama

Wiadomości

Będą nowe definicje budynku i budowli do celów podatkowych. Zmiany odczuje także energetyka

Autor. CreativeNature_nl / Envato elements

Nowe definicje budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garażów wielostanowiskowych zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który w poniedziałek został opublikowany na stronach RCL. Wśród zmian znalazło się objęcie definicją budowli części budowlanych urządzeń (m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych) czy części budowlanych elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Autorem projektu jest Ministerstwo Finansów. W projektowanej ustawie znalazły się m.in. propozycje nowych definicji budynku i budowli na potrzeby podatkowe.

„Budynek będzie definiowany jako obiekt, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Reklama

Dodano w nim, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie zatem budynek wraz „z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem”, Jednocześnie zastrzeżono, że instalacje takie jak instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa (znajdujące się wewnątrz budynku i stanowiące jego integralną część) „nie będą podlegały opodatkowaniu, gdyż podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa”.

Podatek od nieruchomości w energetyce

„Budowlą będą obiekty wykonane z użyciem wyrobów budowlanych wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową” – czytamy w uzasadnieniu.

MF podało, że poza obiektami wymienionymi w załączniku, pojęciem budowli zostaną objęte również, wykonane z użyciem wyrobów budowlanych, części budowlane urządzeń (m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych), części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych, fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń oraz przyłącza do obiektu budowlanego.

Reklama

W projekcie znajdują się także zapisy, na mocy których zostanie ujednolicone opodatkowanie wyodrębnionych pod względem prawnym garaży wielostanowiskowych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych. „Aby ujednolić opodatkowanie garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku i stosować do opodatkowania takiego garażu stawkę określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” – czytamy w uzasadnieniu. Stawka, o której mowa w uzasadnieniu, wynosi 0,51 zł za 1 m kw. powierzchni użytkowej.

W projekcie znalazł się także zapis, na mocy którego do 31 stycznia 2025 r. osoby fizyczne, będące, w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy współwłaścicielami garażu wielostanowiskowego, muszą o tym poinformować właściwy urząd skarbowy.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama