• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

URE: 1 września ruszy sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną

Fot. Pixabay / ilustracyjne
Fot. Pixabay / ilustracyjne

Od 1 do 3 września br. Urząd Regulacji Energetyki będzie prowadził nabór na premię kogeneracyjną indywidualną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Reklama
Reklama

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 36 TWh (w tym 1,8 TWh dla wytwórców energii elektrycznej w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Tym samym w naborze zaoferowana zostanie cała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przewidziana do sprzedaży w 2021 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.

Maksymalna wartość premii to ponad 3,9 mld zł, z czego ponad 195 mln zł (5 proc.) przewidziano dla wytwórców zlokalizowanych poza terytorium Polski.

Nabór nr NCHP/1/2021 potrwa 3 dni robocze. Jego otwarcie nastąpi 1 września o godzinie 8:15, a zamknięcie 3 września o godzinie 16:15. Zgodnie z Regulaminem naboru na premię kogeneracyjną indywidualną, zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej, w postaci papierowej.  

Każdy z inwestorów może w danym naborze przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Nabór wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o naborze. 

Informacje o wynikach naboru Prezes URE ogłosi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Ogłoszenie kolejnego naboru na premię kogeneracyjną indywidualną planowane jest grudzień 2021 r. (URE)

Komentarze