Reklama

Elektroenergetyka

TGE podsumowuje styczeń 2018 r.

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Na Rynku Terminowym Towarowym wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w styczniu 8 333 398 MWh, co oznacza wzrost o 66,8 proc. w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł w styczniu 749 968 MWh, co oznacza wzrost o 26,2 proc. r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe, co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w styczniu br. wyniósł 7 142 398 MWh, co przekłada się na spadek r/r o 45,7 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 4 758 030 MWh gazu, co oznacza spadek r/r
o 45,3 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 384 368 MWh, a więc o 46,6 proc. niższym niż w - rekordowym na tym rynku - styczniu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 634 400 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 57,8 proc. r/r) oraz 749 968 MWh na RDBg (wzrost o 26,2 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg spadła w styczniu do poziomu 85,31 zł/MWh, czyli o 8,29 zł/MWh względem grudnia 2017 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 85,06 zł/MWh, a więc o 3,05 zł/MWh mniej niż
w grudniu.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 10 896 454 MWh i był o 44,5 proc. wyższy niż w styczniu roku 2017. Na RTT wystąpił wzrost o 66,8 proc. r/r przy wolumenie 8 333 398 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł rok do roku o 0,7 proc. do poziomu 2 563 056 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w styczniu na poziomie 163,95 zł/MWh - o 17,43 zł/MWh wyższym niż w grudniu roku ubiegłego. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 179,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 2,96 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 2 973 426 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do stycznia roku ubiegłego o 11,2 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 1 748 099 MWh, a więc o 2,5 proc. niższym niż w styczniu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 49,05 zł/MWh, co oznacza wzrost o 4,11 zł/MWh względem grudnia 2017 r.

Styczniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 48 420 MWh – o 22,3 proc. niższym niż w styczniu roku ubiegłego. Większość – 32 861 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 0,38 zł/MWh, do poziomu 318,33 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 49 174 toe (w tym 46 345 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza ponad trzykrotny wzrost r/r (o 221,3 proc.). Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF wzrosła m/m o 172,47 zł/toe, do poziomu 558,03 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W styczniu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 354 517 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,36 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec grudnia 2017 r. wyniósł 212,66 zł/t, co stanowi wzrost o 0,59 proc. w stosunku do listopada 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 0,73 proc., do 9,64 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 6,69 proc. w tym samym okresie i wynosi 273,82 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 6,50 proc., osiągając wartość 11,31 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do grudnia 2016 roku wyniosła 22,17 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,64 proc.) i 60,08 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 28,11 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,03 zł/GJ (11,96 proc.) i 2,51 zł/GJ (28,52 proc.).

Indeks kwartalny PSCMI 1 wyniósł 210,95 zł/t i 9,54 zł/GJ, co stanowi wzrost o odpowiednio 2,92 proc. i 2,58 proc. w stosunku do kwartału trzeciego. Kwartalny indeks PSCMI 2 z kolei osiągnął wartość 259,50 zł/t i 10,70 zł/GJ, co w porównaniu z kwartałem trzecim oznacza wzrost o odpowiednio 8,99 i 6,15 proc.

Porównanie r/r dla indeksów kwartalnych ujawnia, że PSCMI 1 wzrósł o 21,10 zł/t (11,11 proc.) i o 0,96 zł/GJ (11,19 proc.), zaś PSCMI 2 – o 51,58 zł/t (24,81 proc.) i 2,04 zł/GJ (23,56 proc.).

Roczny indeks PSCMI 1 osiągnął 205,69 zł/t i 9,26 zł/GJ, co stanowi wzrost względem roku 2016 o odpowiednio 5,26 proc. i 5,35 proc. Roczny indeks PSCMI 2 w ujęciu zł/t wzrósł o 22,23 proc. w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 240,72. Z kolei w przeliczeniu na GJ indeks ten wzrósł o 20,26 proc, do 10,03.

Nowi uczestnicy

Na koniec stycznia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 stycznia 2018 r. członkami rejestru było 3 466 podmiotów, w styczniu przybyło ich 22.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 331 podmiotów.

kn/TGE

  • TGE
Reklama

Komentarze

    Reklama