Reklama

Elektroenergetyka

TGE: Ogromy spadek obrotu energią elektryczną

Fot. www.pse.pl
Fot. www.pse.pl

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2021 roku 18 366 529 MWh, co oznacza spadek o  37,5 proc. w stosunku do marca 2020 roku.

Energia elektryczna

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu na poziomie 277,63 zł/MWh i jest to wzrost o 4,29 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego  z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w marcu 293,92 zł/MWh, co stanowi wzrost o 21,56 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2021 r.

Reklama
Reklama

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu transakcje o wolumenie 9 992 845 MWh. Oznacza to spadek r/r o 32,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w marcu 93,27 zł/MWh i jest to spadek o 1,15 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w marcu 92,77 zł/MWh, czyli o 5,16 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 3 042 776 MWh, co stanowi wzrost r/r o 33,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 147,56 zł/MWh i oznacza to wzrost o 5,31 zł/MWh względem lutego 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w marcu o 25,0 proc. r/r, do poziomu 11 329 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 915,41 zł/toe (wzrost względem lutego 2021 r. o 17,50 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 818 019 MWh, co stanowi wzrost o 133,6 proc. r/r. Przewyższając 4 188 501 MWh z grudnia roku 2018, jest to najwyższy wolumen miesięczny w historii obrotu tym towarem na TGE. Średnia ważona cena wyniosła w marcu 0,97 zł/MWh i jest to spadek o 0,24 zł/MWh w stosunku do lutego br. (TGE)

Reklama

Komentarze

    Reklama