Reklama

Elektroenergetyka

TGE od pięciu lat ze statusem NEMO

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Towarowa Giełda Energii obchodzi 5-lecie przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki statusu NEMO dla polskiego obszaru cenowego. Giełda po raz pierwszy uzyskała uprawnienia operatora NEMO 2 grudnia 2015 r.

Obecna kadencja potrwa do 2023 roku i jest już drugą nominacją dla TGE. Funkcje i status giełdy, jako operator NEMO (Nominated Electricity Market Operator) zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu CACM.

Towarowa Giełda Energii  spełnia wszystkie wymagania dla operatora NEMO wynikające z Rozporządzenia  KOMISJI (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM). Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nominował TGE na operatora NEMO dla polskiego rynku energii elektrycznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i potwierdzeniu, że TGE spełnia wszystkie wymagane w tym zakresie kryteria. Obecna nominacja uzyskana w dniu 2 grudnia 2019 r. ma ważność 4 lata, tj. do grudnia 2023 roku. 

„Wspólny rynek energii elektrycznej zapewnia wszystkim NEMO jednolite warunki handlowe w każdej strefie cenowej. Nasz udział w transgranicznym mechanizmie łącznia rynków dnia następnego i dnia bieżącego przynosi Polsce wiele korzyści. Można wśród nich wymienić m.in. niższą cenę energii w obrocie hurtowym, wyrównanie poziomu technicznego i standardu infrastruktury IT pomiędzy giełdami, efektywną alokację zdolności przesyłowych, a także widoczność ofert Członków polskiej Giełdy w całej Unii Europejskiej” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu TGE. 

Kluczowym zadaniem TGE jako NEMO jest zapewnienie niezakłóconej budowy oraz funkcjonowania wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej. Polska Giełda wraz z innymi uczestnikami rynków realizuje szereg działań, aby osiągnąć powyższy cel. Do działań tych można zaliczyć m.in. rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łącznia rynków, stanowienie cen energii elektrycznej czy przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych i ich skuteczną alokację w miejscach, gdzie napotykane są ograniczenia. (TGE)

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama