Reklama

Elektroenergetyka

TGE: jednolity europejski rynek dnia następnego staje się faktem

Fot. TGE / ilustracyjne
Fot. TGE / ilustracyjne

Uruchomiono projekt Interim Coupling (ICP), zakładający połączenie energetyczne granic krajów 4M MC, tj. Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, z obszarem rynkowym Multi-Regional Coupling (MRC), w którym uczestniczy także Polska.

Proces market coupling na rynku dnia następnego, którego integralną częścią jest Towarowa Giełda Energii, został poszerzony o nowe połączenia, tj. z Niemcami, Czechami i Słowacją. Dotychczas międzysystemowy handel energią na TGE możliwy był jedynie ze Szwecją i Litwą.

Reklama
Reklama

Po wielomiesięcznych przygotowaniach w ramach fazy wdrożeniowej, szczegółowych testach, spotkaniach informacyjnych i webinariach dla uczestników rynków projekt Interim Coupling (ICP) wszedł z sukcesem w życie. To ważne wydarzenie dla wszystkich krajów europejskich, stanowi bowiem milowy krok na drodze do utworzenia jednolitego transgranicznego rynku dnia następnego (SDAC).

Przedsięwzięcie miało na celu połączenie energetyczne granic państw 4M MC (Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry) z obszarem Multi-Regional Coupling (MRC) poprzez wprowadzenie przydziału przepustowości na zasadzie implicit w oparciu o wyznaczanie zdolności przesyłowych netto (NTC--based) na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Dzięki osiągniętej w ten sposób integracji możliwe jest funkcjonowanie jednolitego mechanizmu łączenia rynków dnia następnego w 23 krajach Europy.

Interim Coupling był wymagającym przedsięwzięciem dla wszystkich zaangażowanych stron, a jego wdrożenie zostało poprzedzone licznymi testami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim. Uruchomienie projektu ICP daje możliwość alokacji zleceń na nowych połączeniach w modelu aukcyjnym typu implicit, tj. bez wcześniejszej konieczności rezerwacji przepustowości – mówi Sylwester Biało, Dyrektor Biura Integracji TGE.

Interim Coupling nie jest jedynym przedsięwzięciem, w którym uczestniczy Towarowa Giełda Energii. Podejmowane przez TGE inicjatywy międzynarodowe wdrażane są w ramach ogólnoeuropejskich projektów SDAC (Single Day-Ahead Coupling, Rynek Dnia Następnego w modelu PCR) oraz SIDC (Single Intraday Coupling, Rynek Dnia Bieżącego w modelu XBID). Giełda aktywnie działa także w NEMO Committee – organizacji, która zrzesza wszystkich europejskich NEMO. Komitet koordynuje wspólne projekty realizowane przez NEMO na rynkach dnia następnego i bieżącego energii elektrycznej.

W ramach inicjatyw lokalnych TGE jest zaangażowana również w działania szkoleniowe, propagowanie wiedzy na temat rynku międzynarodowego oraz konsultacje z Członkami Giełdy. (TGE)

Reklama

Komentarze

    Reklama