Reklama

Elektroenergetyka

Tchórzewski o pakiecie zimowym: Polska musi teraz aktywnie działać na forum PE

Krzysztof Tchórzewski Fot. tchorzewski.pl
Krzysztof Tchórzewski Fot. tchorzewski.pl

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, minister energii Krzysztof Tchórzewski omówił najważniejsze decyzje, jakie zostały podjęte podczas spotkania unijnej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, która obradowała 18 grudnia 2017 roku nad przepisami pakietu zimowego. Jak zauważył polityk, przedstawiciele rządu w Warszawie dokonali wielu wysiłków, by zmienić niekorzystne dla Polski zapisy. Podkreślił też, że najbliższe wyzwanie stojące przed stroną polską to aktywne działanie w obrębie Parlamentu Europejskiego w ramach tzw. trilogu.

„Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (RTTE) było poświęcone rozpatrzeniu wsparcia działań dotyczących modyfikacji przepisów, które pojawiły się w pakiecie <<Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków>>. Rozpatrywano cztery dokumenty prawne, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Założeniem głównym pakietu jest wprowadzenie zapisów, które w części są niezwykle trudne do przyjęcia dla Polski. Przedstawiciele rządu polskiego dokonali dużego wysiłku w zakresie przeforsowania jak najkorzystniejszych rozwiązań” – powiedział Tchórzewski.

„Chciałbym podkreślić, że sprawy związane z zapisami pakietu przyjętymi przez RTTE są o tyle istotne, że z nich wynikają kierunki dalszych działań. W ramach Parlamentu Europejskiego zaczną się teraz negocjacje w formie tzw. trilogu. Będą to prace nad ostatecznym kształtem tego pakietu” – dodał polityk.

Zdaniem ministra, zapisy, które zostały przyjęte przez RTTE są pewną formą kompromisu, który udało się wynegocjować podczas posiedzenia. „W ramach negocjacji przegłosowano szereg poprawek, które były zgłaszane nie tylko przez Polskę, ale także przez inne państwa. Doprowadziło to do wypracowania końcowego modelu” – powiedział. Polityk omówił wszystkie akty prawne, nad którymi pochyliła się Rada.

„Pierwszy akt prawny to jest rozporządzenie rynkowe. Jednym z najważniejszych elementów dyskusji, jeśli chodzi o ten dokument, były zapisy dotyczące kształtowania rynku mocy. W przyjęciu ogólnym uzgodniono, że rynki mocy zaakceptowane decyzją przed wejściem w życie rozporządzenia rynkowego będą funkcjonowały na zasadach określonych w decyzji. Oznacza to, że standard emisyjny 550g dwutlenku węgla na kWh będzie dotyczył projektowanych rynków mocy, tych rynków mocy, które będą przygotowywane w trakcie obowiązywania tychże przepisów” – powiedział Tchórzewski.

Minister energii zaznaczył, że przedstawiciele rządu w Warszawie zakładają, iż polski rynek mocy zostanie przygotowany przed wejściem w życie przepisów.

„Jeśli chodzi o dyrektywę rynkową, to przyjęcie ogólne, które zostało przedstawione w ramach RTTE uznane zostało przez nas jako korzystne, gdyż najważniejsze interesy Polski zostały w nim uwzględnione” – powiedział polityk. Wśród korzyści wymienił m.in. kwestię regulacji cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. „Zostały przyjęte przepisy zapewniające utrzymanie możliwości stosowania tego narzędzia przez państwa członkowskie. To jest mniej więcej takie rozwiązanie, jakie u nas funkcjonuje” – dodał.

Tchórzewski jako korzystne wskazał też przepisy dotyczące inteligentnego opomiarowania. Jego zdaniem, przyjęcie stopniowego upowszechniania inteligentnych liczników pozwoli na ograniczenie kosztów tych instalacji i ochroni najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej.

„W rozporządzeniu dla systemu zarządzania Unią Energetyczną wprowadzono monitorowanie postępu dla celu OZE. W podejściu ogólnym utrzymano nieilościowy charakter rekomendacji oraz określono punkty odniesienia na 24 i 40%. Przyjęcie podejścia ogólnego również uznaliśmy, że jest dla Polski korzystne” – powiedział Tchórzewski.

Minister mówił też o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. „Najważniejsze elementy uzgodnionego podejścia ogólnego to: w odniesieniu do instalacji grzewczych i chłodniczych, państwa członkowskie będą musiały podjąć kroki w celu zrealizowania celu, jakim jest podnoszenie udziału dostaw energii odnawialnej do tych instalacji orientacyjnie o jeden punkt procentowy rocznie” – powiedział.

„Jako że istniejące w Unii Europejskiej krajowe systemy i instalacje znacznie różnią się od siebie, to sytuacja ta została uwzględniona w zapisach rady. W szczególności, wzięte zostały pod uwagę instalacje na obszarach o cieplejszym klimacie. W sektorze transportu cel dotyczący udziału energii z OZE na 2030 rok ustalono na 14% dla każdego państwa członkowskiego” – stwierdził minister.

Tchórzewski podsumowując swoje wystąpienie zaznaczył, że w obecnym momencie kluczowe staje się proaktywne podejście do PE na etapie trylogu.

 

Komentarze