• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska

  • APR 155 - całkowicie spolonizowano już silnik pocisku. Fot. Jerzy Reszczyński

Dobiegła końca modernizacja i rozbudowa jednej z największych rozdzielni wnętrzowych Tauron Dystrybucja. Nowoczesna rozdzielnia w Świebodzicach została wybudowana z zastosowaniem technologii GIS.

Istotą technologii GIS (Gas Insulated Switchgear) jest użycie w urządzeniach rozdzielających energię elektryczną, gazu zwanego sześciofluorkiem siarki (SF6), zamiast tradycyjnie wykorzystywanego izolatora - powietrza. Gaz ten ma trzykrotnie lepsze od powietrza właściwości izolacyjne i dobrze gasi łuk elektryczny. Aparatura stacyjna, działająca w tej technologii, zajmuje znacznie mniej przestrzeni niż dotychczas stosowana, a ponadto pracuje stabilniej i niezawodniej.

Dzięki inwestycji w Świebodzicach, dotychczasowa napowietrzna rozdzielnia została zastąpiona przez nowoczesną stację, z aparaturą umieszczoną wewnątrz budynku. Pozwoli to na bezpieczniejszą pracę, a zastosowanie nowoczesnej technologii sprawi, że będzie prawidłowo funkcjonować bez względu na warunki atmosferyczne. Rozdzielnia została umiejscowiona w 3-kondygnacyjnym budynku. Będzie zasilana z dwóch autotransformatorów: 400/110 kV oraz 220/110 kV. 

Po przebudowie stacja została wyposażona w nowe, ekologiczne stanowiska transformatorów, oświetlenie terenu, ochronę techniczną, kamery, czujniki ruchu oraz bariery mikrofalowe. Wyprowadzenia wszystkich linii wysokiego napięcia zostały skablowane. Linie wyposażone są w system do lokalizacji zwarć na liniach napowietrznych. 

Ze stacji Świebodzice zasilane są między innymi podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Wałbrzych, Żarów, Zawiszów, Strzegom i Jagodnik.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań poprawi warunki zasilania okolicznych miast i regionu, dzięki czemu znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia awarii.

Zobacz także: Rząd nie chce rosyjskiej energii i stawia na rozbudowę Ostrołęki

Zobacz także: Bezzałogowce WB Electronics w ochronie kolei i sieci energetycznych

Komentarze