Reklama

Elektroenergetyka

Tauron rozpoczął wymianę liczników u przedsiębiorców

Fot. www.tauron.pl
Fot. www.tauron.pl

Tauron rozpoczął szeroką akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, wymianie ma ulec 120 tys. urządzeń. Pozwoli to na bezprzewodowe odczytywanie danych. Sama wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu, ani nowej umowy.

- Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu, dają przedsiębiorcom obsługiwanym przez Tauron zupełnie nowe możliwości i korzyści – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Nowy licznik, poprzez zdalny dostęp do danych pomiarowych z wykorzystaniem aplikacji eLicznik, pozwoli na lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie narzędzi optymalizujących zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do profilu zużycia konkretnego klienta – wyjaśnia.

Akcja wymiany liczników prowadzona jest w wybranej grupie klientów spółki. Chodzi o przedsiębiorców, którzy mają moc umowną wyższą niż 16 kW i nie są odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu. 

Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które wymagało przygotowania z dużym wyprzedzeniem. W grudniu 2019 r. został rozstrzygnięty wspólny przetarg trzech spółek dystrybucyjnych na dostawę liczników zdalnego odczytu, który dotyczył zakupu łącznie ponad 235 tysięcy sztuk. Z tej puli, w ramach zamówienia podstawowego wolumenu, dostawa dla Tauron Dystrybucja wynosi 120 tys. liczników. Wspólne postępowanie przetargowe pozwoliło na ograniczenie kosztów dla każdego z jego uczestników. 

Termin zakończenia prac, jest założony na 31 września br. Jego dotrzymanie jest bardzo ważne, ponieważ od pierwszego października wszyscy klienci powinni być rozliczani według nowych zasad, to jest z uwzględnieniem opłaty mocowej. 

- Konieczność przeprowadzenia instalacji liczników zdalnego odczytu wiąże się z Ustawą o rynku mocy. Ustawa wymaga naliczania opłaty mocowej na podstawie ryczałtu lub algorytmu. I właśnie do wyliczenia algorytmu dla operatorów systemu dystrybucyjnego konieczne jest pozyskanie profilów obciążenia pochodzących z licznika. Dlatego właśnie dokonujemy teraz masowej wymiany liczników 3-fazowych na liczniki zdalnego odczytu u małych przedsiębiorstw – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja. 

Celem ustawy mocowej jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Rynek mocy zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo i równy dla wszystkich podmiotów nim objętych. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne dla klientów. 

Sama wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy. Działania związane z wymianą liczników, w tym wymagające wejścia do lokali lub biur będą wykonywane z zachowaniem zasad ochrony osobistej. Ponadto Tauron Dystrybucja prowadzi z klientami objętymi wymianą, aktywną komunikację informując ich o całym procesie. 

Przygotowana została również podstrona dedykowana projektowi, zawierająca konieczne informacje. W grupie taryfowej C1x rozprowadzana jest też specjalna ulotka informacyjna. (Tauron)

Komentarze