• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron odkupił od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno

Fot. Tauron

Tauron odkupił od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), powołanej dla budowy i eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Łącznie Tauron odkupił od PFR 13,71 proc. udziałów w NJGT; obecnie jest już stuprocentowym właścicielem tej spółki.

Chodzi o przygotowanie się Taurona do realizacji zamierzeń resortu aktywów państwowych w zakresie przekazania aktywów spółek energetycznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych pod kątem ich zintegrowania w nowym podmiocie - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Jak podał Tauron w środowym raporcie bieżącym, tego dnia koncern kupił od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, 13,71 proc. udziałów spółki NJGT. Cena wynosi 1 061 mld zł.

Cena ma zostać zapłacona w ciągu 90 dni. Z chwilą jej zapłaty rozwiązane zostaną dotychczasowa umowa wspólników i umowa inwestycyjna. 

„Umowa Sprzedaży została zawarta m.in. w związku z rządowym programem wydzielenia z grup kapitałowych spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych i ich docelowej integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)" -- przypomniano w komunikacie Taurona.

O podpisaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją w spółkę NJGT funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, Tauron informował w swoich raportach w marcu oraz lipcu 2018 r.

Z końcem grudnia 2018 r. Tauron informował, że PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacając pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł. Na podstawie umowy z marca 2018 r. fundusze miały zainwestować w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT. Założono wówczas, że udział funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 r. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji projektu pozwoliło na ograniczenie wpływu wydatków związanych z inwestycją na bilans Grupy Tauron.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. 

Zgodnie z pierwotnym, uzgodnionym kilka miesięcy temu harmonogramem prac naprawczych, blok miał zostać uruchomiony do 25 lutego 2022 r. Równolegle do prac naprawczych, przy udziale Prokuratorii Generalnej trwały mediacje między Tauronem a wykonawcą bloku.

3 listopada Rafako i Tauron poinformowały o uzgodnieniu warunków ugody między konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa a należącą do Grupy Tauron spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron - parafowano wówczas warunki ugody, natomiast 2 grudnia doszło do jej formalnego podpisania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP.

Tauron Polska Energia jest podmiotem dominującym w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.(PAP)

Źródło:
PAP

Komentarze