Reklama

Elektroenergetyka

Tauron: analizy wskazują na zasadność stworzenia odpisów w wysokości 914 mln zł

Fot. www.tauron.pl / ilustracyjne
Fot. www.tauron.pl / ilustracyjne

Przeprowadzone przez Tauron analizy wskazują na zasadność stworzenia odpisów w wysokości 914 mln zł, co może przełożyć się na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 741 mln zł - podała w środę spółka. Dodano, że dotyczy to wyników za zeszły rok.

Tauron w komunikacie giełdowym przekazał, że w środę zakończyły się główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Tauron na 31 grudnia 2019 roku.

"Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie" - podkreślono. Dodano, że wpływ na to mają głównie: polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która wpływa na prognozowany poziom marż na sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych; zmiana warunków rynkowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii skutkująca wzrostem konkurencyjności źródeł odnawialnych w stosunku do źródeł konwencjonalnych; zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału.

Spółka dodała, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego firmy za 2019 rok, przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 914 mln zł. W segmencie Wydobycie odpis ma sięgać 425 mln zł, a w segmencie Wytwarzanie - 489 mln zł.

"Wartość utworzonych odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynosi 914 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 741 mln zł" - poinformowano. 

Firma dodała, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. przeprowadzone analizy wykazały: zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ciepło w wysokości 168 mln zł, co obniża wynik finansowy brutto o 168 mln zł; zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia w wysokości 185 mln zł, co zwiększa wynik finansowy brutto o 185 mln zł; zasadność obniżenia wartości bilansowej aktywów finansowych "akcje i instrumenty finansowania dłużnego" z tytułu zaangażowania w spółce zależnej Tauron Wydobycie. 

"W rezultacie przeprowadzonych w 2019 r. testów na utratę wartości oraz wyceny na dzień bilansowy powyższych aktywów finansowych wynik finansowy brutto roku 2019 obniża się o 1 510 mln zł (1 mld 510 mln zł - PAP)" - dodano. 

Spółka wyjaśniła, że wartość odpisów i odwróceń nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Tauron zastrzegł, że wartości odpisów mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. "Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia i Grupy Kapitałowej Tauron za 2019 r." - podsumowano. (PAP)

Źródło:PAP

Komentarze