• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron: 680 milionów na energetyczne inwestycje w Małopolsce

Fot. www.tauron.pl
Fot. www.tauron.pl

Ponad 680 mln zł wyda w tym roku Tauron na projekty dystrybucyjne w Małopolsce. Plan obejmie zarówno nowe projekty inwestycyjne, jak i kontynuację dużych i ważnych zadań wieloletnich, poprawiających bezpieczeństwo energetyczne regionu.

W poprzednim roku Tauron zainwestował na terenie Małopolski przeszło 600 milionów złotych. 

Województwo Małopolskie to obszar zróżnicowany geograficznie i demograficznie. Dynamicznie rozwijająca się aglomeracja krakowska wymaga od nas prowadzenia inwestycji towarzyszących dużym przedsięwzięciom infrastrukturalnym oraz modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej w trudnych warunkach gęstej zabudowy. Duże inwestycje będące odpowiedzią na rozwój gospodarczy prowadzimy również m.in. na Sądecczyźnie, Podhalu i w okolicach Taranowa– mówi Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. –Istotnym kierunkiem są też działania nastawione na automatyzację stacji SN/nN i sieci średniego napięcia– dodaje wiceprezes Taurona.

Reklama
Reklama

Gęsta sieć

Na południu Krakowa trwa budowa Trasy Łagiewnickiej – jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce. To również duże wyzwanie dla Grupy Tauron. Spółka dystrybucyjna musi przy tej inwestycji ułożyć linię kablową średniego napięcia (15kV) o długości jednej żyły 58,7 km i ułożyć kanalizację światłowodową o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km. Prace energetyczne obejmą też budowę GPZ Kurdwanów, który odciąży i będzie rezerwą dla GPZ-tu Bonarka, obecnie zapewniającego dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic Krakowa.

– Zasilanie Krakowa odbywa się poprzez 24 Główne Punkty Zasilania (GPZ). Ich gęsta sieć zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla miasta oraz możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego w przypadku awarii, któregoś z nich. Dlatego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, konieczna jest ciągła rozbudowa istniejącej infrastruktury – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Inne duże zadanie realizowane przez Tauron Dystrybucja na terenie Krakowa to modernizacja stacji 110/15kV Prądnik, która jest związana z poprawą stanu technicznego urządzeń i zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania odbiorców północnego obszaru aglomeracji. Zakładany budżet projektu przekracza 35 mln złotych. 

Sukcesem było zakończenie budowy Głównego Punktu Zasilania AGH, zlokalizowanego w centrum miasta. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie wielu budynków uczelni, co narzuciło rozwiązania techniczne już na etapie wykonania projektu oraz miało wpływ na planowanie i realizację prac prowadzonych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom.  Konieczność budowy stacji związana była bezpośrednio z zawartą umową o przyłączenie do sieci rozdzielni, będącej własnością AGH, za pomocą której już teraz są zasilane obiekty dydaktyczne i socjalne uczelni. Budowa GPZ-tu wymagała włączenia go w system elektroenergetyczny zasilający miasto poprzez budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia (110 kV) oraz 14 linii kablowych średniego napięcia (15 kV). Stacja połączona jest z sąsiednimi stacjami, tj. GPZ Balicka i GPZ Salwator

Automatyzacja sieci

Sprawność gęstej sieci średniego napięcia wpływa w 80 proc. na ciągłość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne klientów TauronA. Dlatego poza standardowymi działaniami polegającymi na ciągłej rozbudowie i modernizacji sieci, prowadzone są też prace nastawione na automatyzację stacji SN/nN i automatyzację sieci średniego napięcia.

Automatyzacja pracy sieci wpływa na główny parametr oceny jej niezawodności, czyli czas trwania i częstotliwość przerw w zasilaniu klientów – mówi Robert Zasina. – Ograniczenie czasu trwania przerw realizujemy między innymi poprzez zabudowę łączników sterowanych zdalnie, rozłączników lub wyłączników w stacjach SN/nN oraz rozłączników i reklozerów tj. wyłączników z pełną automatyką na sieci napowietrznej średnich napięć – podsumowuje Zasina.

Tauron Dystrybucja prowadzi też obecnie prace modernizacyjne i inwestycyjne na terenie całego województwa małopolskiego. W powiece limanowskim trwa właśnie modernizacja stacji RS Mszana Dolna, która zapewni poprawę bezpieczeństwa zasilania gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego.

Kolejne dziania Tauron Dystrybucja na terenach nowosądecczyzny, to między innymi modernizacja linii wysokiego napięcia Gorzków-Carbon i stacji Biegonice, pozwalająca na przyłączenie klienta o bardzo dużym zapotrzebowaniu na moc – firmy Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. oraz firmy Tokai Cobex Polska Sp. z o. o. Istotnym obszarem inwestycyjnym spółki jest strefa Targowisko zlokalizowana w okolicach węzła autostrady A4. Odpowiadając na zapotrzebowanie na moc obecnych i przyszłych odbiorców Tauron rozpoczął tam budowę stacji 110/15kV Targowisko.

Kolejnymi dużymi zadaniami inwestycyjnymi są zadania związane z przyłączeniem odbiorców w Nowym Targu wymagające rozbudowy stacji 110/15kV Szaflary oraz poprawą pewności zasilania dla Krynicy i miejscowości wokół niej – budowa linii kablowych średniego napięcia  relacji GPZ Krynica-RS Słotwiny i modernizacja rozdzielni RS Słotwiny.

W okolicach Tarnowa Tauron buduje nową stację elektroenergetyczną 110/15 kV Zawada w gminie Dębica, która po uruchomieniu będzie pokrywała zapotrzebowanie na energię elektryczną całej Strefy Aktywności Gospodarczej. Mowa tu o przyłączeniu urządzeń klienta o mocy kilku megawatów oraz pozostałych odbiorców ze strefy i okolic. Przewidywany docelowy pobór mocy na tym obszarze szacowany jest na ok. 20-30 MW. (Tauron)

Komentarze