Elektroenergetyka

Sosnowiec: sukces modernizacji energetycznej osiedla Juliusz

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Zlokalizowane przy dawnej kopalni osiedle mieszkaniowe Juliusz w Sosnowcu w dwa lata od modernizacji energetycznej zużyło 3,5-krotnie mniej energii, a związane z tym oszczędności były o 24 proc. większe od gwarantowanych - podała firma Dalkia, która jest partnerem samorządu w tym przedsięwzięciu.

Projekt w Sosnowcu to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), gdzie Dalkia - jako dostawca energii - udzieliła samorządowi kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego poziomu jej zużycia. Projekt wpisał się w krajowy program walki ze smogiem i niską emisją.

W ramach projektu na osiedlu Juliusz przeprowadzono (za ok. 8,5 mln zł) termomodernizację 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynku żłobka, do mieszkań doprowadzono instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, odnowiono pomieszczenia służące wcześniej za składy węgla oraz doprowadzono do wszystkich ponad 500 mieszkań sieć ciepłowniczą. W efekcie zlikwidowano prawie tysiąc przestarzałych węglowych pieców, ograniczając emisję pyłów o ponad 81 ton rocznie, a emisję dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton.

Ważną częścią tego projektu było wprowadzenie innowacyjnego systemu zarządzania ciepłem na tym obszarze, w ramach którego przez osiem lat Dalkia zagwarantowała określoną ilość ciepła, zużywanego w tym okresie przez mieszkańców, przy zachowaniu pełnego komfortu cieplnego. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitoringu i zarządzania zadeklarowane parametry zużycia ciepła nie są przekraczane, a mieszkańcy oszczędzają na rachunkach za ciepło.

Jak podała w środę Dalkia, po dwóch latach funkcjonowania systemu miasto notuje 3,5-krotny spadek zużycia energii (po korektach pogodowych i użytkowych), które zmniejszyło się do poziomu ok. 13,6 tys. gigadżuli rocznie, wobec 46 tys. gigadżuli wartości wyjściowej. Kontraktowa gwarancja obniżki zużycia energii dla mieszkańców została przekroczona - obliczono, że udało się wygenerować 24 proc. więcej oszczędności niż zagwarantowano w kontrakcie.

"Energomodernizacja osiedla w Sosnowcu to wzorcowy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner publiczny projektu uzyskał wszystkie korzyści wynikające z tej formuły współpracy, przede wszystkim, gwarancję utrzymania niskiego poziomu zużycia energii, co przełożyło się również na oszczędności dla mieszkańców" - ocenił, cytowany w środowym komunikacie, dyrektor ds. prawnych i projektów PPP Dalkii Polska, Marek Zdanowicz.

Jego zdaniem, w projektach PPP wykorzystanie wiedzy i doświadczenia partnera prywatnego pozwala uniknąć kosztownych błędów i przekłada się na osiągnięcie najwyższej efektywności realizowanego projektu, zarówno energetycznej jak i finansowej. Ocenił, że ważnym aspektem umowy PPP jest właściwa ocena i podział ryzyka w projekcie.

Energomodernizacja osiedla Juliusz była elementem lokalnego programu rewitalizacji Sosnowca na lata 2016-2023, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, szczególnie na terenach pokopalnianych, gdzie zdecydowana większość budynków wciąż jest ogrzewana piecami węglowymi. Rozwiązania ukierunkowane na walkę ze smogiem, jak np. wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, są wdrażane w Sosnowcu od kilku lat.

W ubiegłym roku, po doświadczeniach w Sosnowcu, Dalkia nawiązała współpracę w zakresie efektywności energetycznej z dwoma kolejnymi lokalnymi partnerami: Gdynią oraz z miejską spółką Beskid Żywiec, z którą współpracuje na rzecz efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w Żywcu.

Dalkia jest spółką zależną francuskiego koncernu energetycznego EDF. Grupa jest operatorem 350 sieci ciepłowniczych w ośmiu krajach; ogrzewa ok. 2 mln mieszkań i dostarcza media do ok. 2 tys. odbiorców przemysłowych. Zatrudnia 15,5 tys. pracowników. Jej roczne obroty przekraczają 4 mld euro. Strategicznym celem grupy Dalkia jest osiągnięcie do końca 2022 r. co najmniej 50-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych bądź energii odzyskanej w całości dostarczanego odbiorcom ciepła i prądu.

Źródło:
PAP

Komentarze