Elektroenergetyka

Soboń: Porozumienie z górnikami i energetykami kluczowe dla transformacji Polski

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Wypracowanie efektywnego porozumienia ze stroną społeczną w energetyce i górnictwie jest kluczowe dla sfinansowania transformacji polskiej energetyki, która zagwarantuje spełnienie stawianych przez UE celów klimatycznych - ocenia wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

We wtorek wiceminister, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, spotkał się m.in. z przedstawicielami zarządu i związkowcami z grupy energetycznej Tauron. Podtrzymał wcześniejsze deklaracje dotyczącego tego, iż w ramach prac nad strategią dla energetyki prowadzone będą również rozmowy ze stronę społeczną tego sektora.

"Grupa Tauron jest istotnym podmiotem w planie transformacji energetycznej, nie tylko ze względu na skalę prowadzonej działalności, ale i rodzaj aktywów jakimi dysponuje. Z jednej strony są to trzy duże zakłady górnicze położone w Małopolsce i na Śląsku, z drugiej największy w Polsce segment dystrybucyjny" - powiedział wiceminister po wtorkowym spotkaniu ze stroną społeczną Taurona.

Przypomniał, że Tauron prowadzi już proces transformacji i wie, że pozyskiwanie finansowania od instytucji finansowych jest obwarowane coraz bardziej rygorystycznymi warunkami - stąd m.in. kluczowe znaczenie porozumienia ze stroną społeczną dla sfinansowania transformacji polskiej energetyki.

"Ponadto, porozumienie pozwoli na budowę mechanizmu wsparcia publicznego dla społeczności i regionów, które poniosą koszty ograniczania wydobycia i produkcji energii z węgla kamiennego. Rozmowy ze stroną społeczną Taurona mają więc dla nas istotne znaczenie" – mówił wiceminister Soboń.

image

 

W końcu września, niemal równolegle do podpisania porozumienia między delegacją rządową a działającymi na Śląsku związkami w sprawie zasad i tempa restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w Tauronie powstał komitet protestacyjno-strajkowy. Związki działające w zatrudniającej ok. 25 tys. osób grupie uznały wówczas, że strategia w tym zakresie wymaga również rozmów ze stroną społeczną firm energetycznych i zgłosiły postulat zorganizowania "energetycznego okrągłego stołu" na temat przyszłości tej branży.

"Protestujemy przeciwko prowadzeniu w sposób nierzetelny i wybiórczy dialogu społecznego w ramach ustalania polityki energetycznej kraju. Nic o energetyce bez energetyków" - napisali wówczas związkowcy w komunikacie o powołaniu komitetu. Później komitet zdecydował o oflagowaniu budynków i oznakowaniu samochodów należących do firmy, w ramach rozpoczętej w końcu września akcji protestacyjnej.

Obecnie aktywa wytwórcze Grupy Tauron oparte są głównie na węglu kamiennym. W ub. roku Grupa ogłosiła strategię tzw. zielonego zwrotu, w ramach której w perspektywie 2030 r. chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Obecnie priorytetem jest zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkie zmniejszanie emisji CO2.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej do 5,7 mln klientów. Rok wcześniej było ro 38,7 TWh energii do 5,6 mln odbiorców. Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ - o 5 proc. więcej w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r.

Od stycznia do września br. 64 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem z własnych kopalń, które wydobyły go blisko 3,6 mln ton, wobec ponad 2,9 mln ton rok wcześniej. Sprzedaż węgla była na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie, nieco poniżej 3 mln ton.

W ostatnich tygodniach również w spółce Tauron Wydobycie pracowały zespoły robocze, których rekomendacje mają być wzięte pod uwagę przy przygotowaniu umowy społecznej w sprawie tempa i zasad transformacji górnictwa oraz sposobu udzielania publicznego wsparcia dla tej branży w najbliższych trzech dekadach.

Źródło:
PAP

Komentarze