• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Senat odrzucił wszystkie poprawki do nowelizacji prawa energetycznego

Fot.: Senat.gov.pl
Fot.: Senat.gov.pl

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności odrzuciła w czwartek wszystkie poprawki, zgłoszone w senackiej debacie nad nowelizacją prawa energetycznego i innych ustaw. Część z nich podczas piątkowego głosowania w Senacie będzie zgłoszona jako poprawki mniejszości.

Rozpatrzona w czwartek przez Senat nowelizacja Prawa energetycznego i innych ustaw, przyjęta przez Sejm 9 listopada, zakłada m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, a także uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu.

Projekt ponownie trafił w czwartek do komisji z powodu zgłoszonych w debacie poprawek. Jedna z nich dotyczyła rezygnacji z powiązanego z prawem energetycznym zapisu w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym, na podstawie których firmy dystrybucyjne mogą wejść na teren prywatny w celu usunięcia np. awarii, ale także przeprowadzenia remontów, konserwacji czy np. usunięcia rozmaitych instalacji z posesji. Autorzy poprawki argumentowali, że takie rozwiązanie narusza konstytucyjne prawo własności i stwarza pole do nadużyć. Komisja odrzuciła poprawkę.

Ustawa – poza kwestią obliga giełdowego - wprowadza także umocowanie operatora systemu dystrybucyjnego do działania w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego (tzw. sprzedaż rezerwowa) oraz dodatkowy mechanizm zabezpieczający na wypadek, gdyby sprzedawca rezerwowy nie podjął sprzedaży - w takiej sytuacji sprzedaż będzie realizował sprzedawca z urzędu.

Ponadto nowelizacja zawiera zmiany umożliwiające stosowanie tzw. Kodeksów Sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci – chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zmiany te są niezbędne dla zapewnienia spójności funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego z porządkiem prawnym i innymi systemami w UE.

Głosowanie nad ustawą w Senacie zaplanowano na piątek. Po uchwaleniu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta, zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

ML/PAP

Komentarze