• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Rekordowy czerwiec dla Towarowej Giełdy Energii

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W czerwcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co jest najwyższą wartością w historii TGE. Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu br. 18 399 233 MWh i był o 111,3 proc. wyższy niż w czerwcu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 138,1 proc. r/r przy wolumenie 16 263 196 MWh. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 9 981 235 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,7 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 9 244 285 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 9,9 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 5 366 810 MWh, a więc o 27,9 proc. więcej w stosunku do czerwca roku ubiegłego.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 18 399 233 MWh
i był o 111,3 proc. wyższy niż w czerwcu roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 138,1 proc. r/r przy wolumenie 16 263 196 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 13,8 proc. i wyniósł 2 136 037 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w czerwcu
na poziomie 233,97 zł/MWh - o 3,34 zł/MWh wyższym niż w maju br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 206,65 zł/MWh, co oznacza spadek o 4,08 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w maju.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 9 981 235 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 6,7 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 9 244 285 MWh, co oznacza wzrost r/r o 9,9 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 736 950 MWh, a więc o 22,1 proc. niższym niż w czerwcu roku 2017. Na wolumen rynku spot złożyło się 490 488 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 25,3 proc. r/r) oraz 246 462 MWh na RDBg (spadek o 14,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła w czerwcu br. do poziomu 99,99 zł/MWh, czyli o 2,34 zł/MWh więcej względem maja 2018 r. Na RTT cena średnioważona kontraktu
z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 97,26 zł/MWh, a więc o 2,24 zł/MWh mniej niż w maju.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 5 366 810 MWh, a więc o 27,9 proc. więcej w stosunku do czerwca roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 525 077 MWh, a więc o 10,3 proc. wyższym
niż w czerwcu roku 2017. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 72,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,05 zł/MWh względem maja 2018 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 16 935 toe (w tym 14 773 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 31,9 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 70,29 zł/toe, do poziomu 645,37 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 407 848 MWh, co jest najwyższą wartością w historii TGE. Cena średnioważona dla transakcji czerwcowych wyniosła 0,39 zł/MWh.

Węgiel energetyczny

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej
i przemysłowej PSCMI 1 na koniec maja 2018 r. wyniósł 237,20 zł/t, co stanowi spadek
o 0,43 proc. w stosunku do kwietnia, zaś cena za 1 GJ energii spadła o 0,56 proc., do 10,73 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych
i komunalnych, wzrósł o 2,84 proc. w tym samym okresie i wynosi 303,05 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,48 proc., osiągając wartość 12,41 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do maja 2017 roku wyniosła 28,56 zł/t
dla PSCMI 1 (wzrost o 13,69 proc.) oraz 70,63 zł/t dla PSCMI 2 (wzrost o 30,38 proc.).
W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,52 zł/GJ (16,5 proc.) i 2,55 zł/GJ (25,86 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec czerwca 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 74 spółki.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 czerwca 2018 r. członkami rejestru było 3 635 podmiotów, w czerwcu przybyło ich 50.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 381 podmiotów.

jw/TGE

Komentarze