• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PSE rozbudowuje Krajowy System Energetyczny

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

15 stycznia 2018 r. w Kozienicach odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanej linii przesyłowej 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów oraz dwóch stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć rozbudowanych w celu wyprowadzenia mocy z nowego, 1075-megawatowego bloku Elektrowni Kozienice. Inwestycje, zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mają zapewnić bezpieczne dostawy energii elektrycznej odbiorcom w centralnej i wschodniej Polsce. Łączny koszt tych przedsięwzięć to 450 mln zł.

Dotychczasowy układ sieci przesyłowej nie zapewniał niezawodnego wyprowadzenia mocy z rozbudowanej elektrowni, dlatego też PSE zaplanowały szereg inwestycji sieciowych, których realizacja pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału kozienickiej elektrowni i wyprowadzenie mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i północno – wschodniego obszaru kraju. Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na  napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych. Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV.

Niezwykle ważnymi inwestycjami zapewniającymi niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice są również: budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (planowana na koniec 2018 roku) oraz budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna (planowana w połowie
2021 roku).

O konieczności realizacji tego typu inwestycji dyskutowali podczas uroczystości w Kozienicach przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej.

Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć prowadzone w północnej i wschodniej części Polski stanowią gwarancję zrównoważonego rozwoju tej części kraju i wpisują się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej jest kluczowe z  punktu widzenia zwiększenia roli gospodarczej tego regionu oraz standardu życia jego mieszkańców – powiedział Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Wymiana wyeksploatowanych linii, stanowiących szkielet sieci elektroenergetycznych, jest dla nas priorytetem. Dzięki inwestycjom w nowoczesne linie najwyższych napięć Krajowy System Elektroenergetyczny jest bezpieczny. Zapewnione są bowiem możliwości sprawnego reagowania zarówno w sytuacji szczytowego zapotrzebowania na moc, jak i w przypadku awarii wywołanych anomaliami pogodowymi – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W Polsce realizujemy obecnie 140 inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć. Jeszcze w tym roku ogłosimy szereg nowych przetargów na rozwój infrastruktury przesyłowej. Do 2025 r. przeznaczymy na ten cel 13 mld złotych – zaznaczył Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W ramach rozbudowy Krajowego Systemu Energetycznego w centralnej i północno-wschodniej Polsce PSE wybudowały nowe stacje elektroenergetyczne: Ołtarzew, Siedlce Ujrzanów, Łomża, Ełk Bis i Stanisławów, a  także linie 400 kV: Miłosna – Siedlce Ujrzanów, Ostrołęka – Łomża – Narew, Łomża – Ełk Bis oraz Kozienice – Siedlce Ujrzanów. W kolejnych krokach, rozbudowane zostały również stacje elektroenergetyczne: Kozienice i Siedlce Ujrzanów. W stacji Kozienice zainstalowano automatykę odciążającą, dzięki której w stanach pracy normalnej, możliwe będzie zaplanowanie wyprowadzenia pełnej mocy z Elektrowni Kozienice, a w stanach awaryjnych możliwa będzie ochrona linii przesyłowych przed przeciążeniem poprzez zaniżanie mocy bloków.

 kn/PSE

Komentarze