Reklama

Elektroenergetyka

PSE podpisały umowy na usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru

Fot. www.pse.pl
Fot. www.pse.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały 6 umów na świadczenie usługi DSR Interwencyjnej Redukcji Poboru w okresie od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. Wykonawcy, spółki CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta S.A., Polenergia Obrót S.A. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., zostali wybrani w drodze postępowania przetargowego.

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy) stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu  poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Reklama
Reklama

Od 2021 roku – zgodnie z zasadami funkcjonowania rynku mocy – zaprzestaliśmy kontraktowania usług DSR w ramach Programu Gwarantowanego oraz płatności za gotowość do świadczenia tej usługi. Program Bieżący i Bieżący Uproszczony natomiast zostały zastąpione w katalogu usług systemowych usługą Interwencyjnej Redukcji Poboru – mówi Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE. Usługa Interwencyjna Redukcja Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR i będzie używana dopiero po ogłoszeniu okresu zagrożenia i stwierdzeniu niewystarczalności mocy pozyskanej w ramach umów zawartych na rynku mocy, niezbędnej do zbilansowania KSE.

Wykonawcy wybrani w drodze postępowania przetargowego to podmioty, które posiadają zdolności przesunięcia lub redukcji poboru energii elektrycznej w wielkości 1 MW mocy redukcji lub więcej oraz podmioty agregujące innych odbiorców energii.   

W odróżnieniu od rynku mocy, gdzie jednostki redukcji zapotrzebowania poddawane są testom zdolności do wykonywania obowiązku mocowego i dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy do systemu, w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru wykonawcy mają możliwość dobrowolnego oferowania produktów i otrzymania wynagrodzenia za wykorzystanie usługi (redukcję) bez konieczności przeprowadzania testów. Ponadto, w celu uczestnictwa w aukcjach organizowanych w ramach rynku mocy, jednostki redukcji zapotrzebowania, które nie przeszły jeszcze testu redukcji, zobowiązane są do wniesienia zabezpieczenia finansowego. Aukcje mocy organizowane są z odpowiednim wyprzedzeniem (rok lub pięć lat przed rozpoczęciem okresu dostaw w zależności od typu aukcji), natomiast w usłudze Interwencyjnej Redukcji Poboru z uwagi na dostosowanie do potrzeb PSE, kontraktacja przeprowadzona została na okres jednego roku od 1.04.2021 r. do 31.03.2022 r. – wskazuje Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu w PSE. (PSE)

Reklama

Komentarze

    Reklama