Reklama

Elektroenergetyka

PSE podały ceny mocy w aukcjach dodatkowych na 2021 r.

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Obowiązki mocowe, wynikające z aukcji dodatkowych rynku mocy na poszczególne kwartały 2021 r. zakontraktowano po 286,01 zł/kW/rok - poinformowały w poniedziałek Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE podały wstępne wyniki aukcji dodatkowej.

Wszystkie cztery aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie ceną zamknięcia 286,01 zł/kW/rok.

Na kolejne kwartały 2021 r. zakontraktowano w aukcjach dodatkowych odpowiednio 880,931 MW, 303,260 MW, 156,010 MW i 616,760 MW.

Kontrakty w I kwartale zdobyło 25 jednostek rynku mocy, w tym dwie jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR), w II kwartale było to siedem jednostek, w tym jedna DSR, w trzecim - 5 jednostek, w tym jedna DSR, a w IV - 17 jednostek w tym dwie DSR.

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Wynagradzane na nim będą jednostki, wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia. Na każdy rok dostaw przeprowadza się aukcje główne, a potem aukcje dodatkowe - na poszczególne kwartały.

Rynek mocy zaczyna działać od początku 2021 r. Jego koszty poniosą końcowi odbiorcy energii elektrycznej, w postaci tzw. opłaty mocowej, która pojawi się na ich rachunkach od października 2020 r.

Źródło:PAP

Komentarze