Reklama

Elektroenergetyka

PSE: ok. 300 mln zł na inwestycje sieciowe

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie kolejnych projektów inwestycyjnych na kwotę niemal 300 mln zł - poinformowała w piątek spółka w komunikacie.

Podpisanie umów w tej sprawie odbyło się 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii. W uroczystości wzięli udział ministrowie Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii oraz Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. PSE reprezentowali Eryk Kłossowski, prezes zarządu i wiceprezes zarządu Włodzimierz Mucha.

Chodzi o budowę linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu - 832 mln zł, a kwota dofinansowania to - ok. 230 mln zł).

Kolejna umowa dotyczy budowy linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu 285 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi ponad 71 mln zł).

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi ponad 1,1 mld złotych netto, z czego kwota dofinansowania to ponad 300 mln złotych.

Umowy na dofinansowanie zostały zawarte w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a celem wsparcia są projekty dotyczące budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Projekt Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym umożliwi m.in. wyprowadzenie mocy z planowanych do budowy farm morskich o mocy ok. 1250 MW oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Natomiast realizacja projektu Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym również umożliwi wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowych o mocy 925 MW, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Stroną umów jest Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca.

"PSE realizują bardzo ambitny program rozwoju. Cieszymy się, że część tego programu może być dofinansowana ze środków POIiŚ" – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PSE Eryk Kłossowski w czasie podpisywania umów.

"Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii" – podkreślił minister Tchórzewski. Dodał, że "PSE są aktywnym beneficjentem unijnych środków, stawiającym na innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki".

Projekty realizowane przez PSE zostały wpisane na Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej projekt pipeline dla sektora energetycznego w ramach POIiŚ 2014-2020. Uwzględniając podpisane w piątek umowy, PSE będą realizować 13 projektów inwestycyjnych z udziałem dofinansowania ze środków unijnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. (PAP)

  • PSE
Reklama

Komentarze

    Reklama